⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Daugavpilī aizvadīti “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020” noslēguma pasākumi

Daugavpilī aizvadīti “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020” noslēguma  pasākumi
12.02.2021

Ievērojot tradīcijas, janvārī un februārī Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs tika organizēti lasītveicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” noslēguma pasākumi individuāliem žūrijas ekspertiem, ģimenēm un sadarbības partneriem – Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm. Šogad pasākumi noritēja tiešsaistē.

Gadu no gada lasītveicināšanas programma Daugavpilī piesaista arvien vairāk dalībnieku. Šogad, programmas 20. jubilejas gadā, lasītveicināšanas aktivitātēs iesaistījās 540 žūrijas eksperti: 372 bērni pirmsskolas un sākumskolas vecumā, 102 pusaudži un jaunieši, kā arī 66 vecāki.

Noslēguma pasākumu gaitā programmas dalībniekiem bija iespēja vēlreiz dalīties iespaidos par izlasīto un nobalsot par populārākajām grāmatām katrā vecumgrupā. Kopējais žūrijas ekspertu balsu apkopojums tiks paziņots tiešsaistes “Lielajos lasīšanas svētkos” no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Fotomirkļi no noslēguma pasākumiem – šeit.

Pateicības par kopīgiem lasītprieka brīžiem ģimenē un aktīvu piedalīšanos lasītveicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” tika pasniegtas 30 lasošām ģimenēm ar bērniem. Par ilggadēju sadarbību un ieguldījumu lasīšanas tradīciju stiprināšanā programmas ietvaros sakām paldies Daugavpils 11. pamatskolas teātra pulciņam “Sprīdīši”, Daugavpils
7., 24., 30. pirmsskolas izglītības iestādei, J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolai, Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādei.

Sirsnīgs paldies programmas dalībniekiem par lasītprieku, ieguldīto darbu, atbalstu un svētku sajūtu!


Informāciju sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Bērnu bibliotēkas “Zīlīte”
vadītāja Dace Jakovele
Tālr.: 65421750
e-pasts: dace.jakovele@lcb.lv
www.facebook.com/lcb.Bernu.biblioteka