⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Daugavpilī aizvadīta konference par digitālā laikmeta bibliotēkām

Daugavpilī aizvadīta konference par digitālā laikmeta bibliotēkām
08.04.2019

2019. gada 2. aprīlī Daugavpilī notika konference “Bibliotēka digitālajā laikmetā: tradīcijas un inovācijas”, kurā bibliotēku nozares un saistīto jomu speciālisti diskutēja par publisko bibliotēku lomu digitālajā laikmetā, īpaši pievēršoties pārrobežu sadarbības projektu sniegtajām iespējām inovatīvu bibliotekāro pakalpojumu ieviešanā un sabiedrības digitālās kompetences sekmēšanā.

Konference “Bibliotēka digitālajā laikmetā: tradīcijas un inovācijas” notika Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusa konferenču zālē un pulcēja vairāk nekā 100 dalībnieku no Latgales un citu reģionu publiskajām un skolu bibliotēkām. Konferenci rīkoja Latgales Centrālā bibliotēka (LCB), noslēdzot Eiropas Savienības atbalstīta Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLI-089 īstenošanu. Tā rezultātā šī gada 26. februārī LCB tika atklāts ar inovatīviem tehnoloģiskiem risinājumiem aprīkots Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs, kurā Daugavpils ģimenes ar bērniem un citi interesenti var aizraujoši un saturīgi pavadīt brīvo laiku atpūtā, mācībās, izklaidē.

Projekta noslēguma konferences gaitā bibliotēku nozares speciālisti un citi interesenti tika iepazīstināti ar projekta rezultātiem. Ar ziņojumiem par projekta gaitu un iznākumiem uzstājās projekta partneri no Latvijas – Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja Jeļena Šapkova un Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja Ilona Skorodihina. Klātesošie uzzināja, ka Daugavpils un Preiļu bibliotēkās tapušie centri piedāvā robotikas un 3D modelēšanas nodarbības bērniem, kā arī datorkursus senioriem, kā arī grupu ekskursijas skolēniem un citiem interesentiem. Tajā pašā laikā ikviens apmeklētājs neatkarīgi no vecuma vai līdzšinējās pieredzes saskarē ar tehnoloģijām var izmantot pārējos centru pakalpojumus, kuriem iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama, tostarp virtuālo realitāti, interaktīvu velobraucienu, KINECT viktorīnas, Xbox spēļu konsoles, mobilo lietotni, kā arī plašu literatūras un galda spēļu kolekciju. Visi centru pakalpojumi ir pieejami bez maksas.

Pārrobežu projektu īstenošanas pieredzē dalījās arī Jelgavas pilsētas bibliotēkas projektu vadītāja Klinta Kalnēja, akcentējot nepieciešamību pēc inovatīviem bibliotekārajiem pakalpojumiem pierobežas reģionā, kas būtu vērsti uz dažādu paaudžu lietotājiem, ņemot vērā viņu īpašās intereses un vajadzības. Savukārt Ludzas pilsētas bibliotēkas vadītāja Inta Kušnere iepazīstināja ar sava pārrobežu projekta pieredzi, kura mērķis ir sekmēt mazturīgo ģimeņu bērnu integrāciju caur interaktīvām aktivitātēm pierobežas reģiona bibliotēkās.

Īpaši saistošs klātesošajiem šķita Ventspils Digitālā centra pieredzes stāsts, ar kuru iepazīstināja centra vadītāja vietnieks Raitis Roze. Konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīt centra īstenotās interešu izglītības programmas dažāda vecuma bērniem un jauniešiem, kas ir vērstas uz plaša spektra digitālo prasmju attīstību – no robotikas un 3D modelēšanas līdz digitālajai mājturībai, dronu skolai un citām iespējām.

Daudzpusīgu ziņojumu kopu bija sagatavojuši Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) speciālisti, iepazīstinot ar tās aktuālajām iniciatīvām digitālā satura un pakalpojumu izstrādē. LNB Digitālās bibliotēkas vadītājs Artūrs Žogla ziņoja par digitalizēto tekstu anotēšanas risinājumiem. Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors Valters Ščerbinskis stāstīja par Nacionālās enciklopēdijas tapšanu un izmantošanas iespējām. Savukārt LNB Galvenās krātuves centra vadītāja Sanita Burķīte iesaistīja klātesošos diskusijā par bibliotēku krājuma attīstības jautājumiem, rosinot pārdomas par iespējām papildināt bibliotēku krājumu ne tikai ar iespieddarbiem, bet arī ar dažādiem praktiskiem rīkiem un instrumentiem (no slēpēm līdz šujmašīnām), kas ļautu iedzīvotājiem nodoties praktiskām, saimnieciskām, radošām un veselīgām aktivitātēm.

Konferences dienā interesentiem tika nodrošināta iespēja doties interaktīvā ekskursijā uz LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centru, lai iepazītu un izmēģinātu tā piedāvājumu, kā arī apmeklēt DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusa laboratorijas un aplūkot tajās pieejamo aprīkojumu. 

Latgales Centrālā bibliotēka pateicas visiem lektoriem par saistošajiem un vērtīgajiem ziņojumiem, kas ļāva skatīt tās pārrobežu sadarbības projekta īstenošanas pieredzi citu projektu un iniciatīvu kontekstā, bagātinot konferences dalībnieku priekšstatu par bibliotekāro pakalpojumu attīstības tendencēm Latvijā. Paldies Daugavpils Universitātei par sadarbību konferences rīkošanā un konferences dalībniekiem par lielo interesi un aktīvo iesaisti tās norisē.

Projekts LLI-089 “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē” (Network-DigiHubs) tiek īstenots Utenas, Zarasu, Daugavpils un Preiļu publiskajās bibliotēkās ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros (www.latlit.eu). Kopējais projekta budžets – EUR 386 073,60. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – EUR 328 162,54. Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. marts – 2019. gada 30. aprīlis.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas
sabiedrisko attiecību vadītāja
Inga Gedžūne
65476345
inga.gedzune@lcb.lv
www.facebook.com/lcb.lv