⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Ceriņu bibliotēka svin 40 gadu jubileju

Ceriņu bibliotēka svin 40 gadu jubileju
17.04.2019

Bibliotēku nedēļas ietvaros no 23. līdz 27. aprīlim Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Ceriņu bibliotēka atzīmēs savas pastāvēšanas 40. gadskārtu. Mikrorajona iedzīvotājiem un citiem interesentiem tiks piedāvāta virkne tematisku un radošu pasākumu, kuri ļaus gan ieskatīties bibliotēkas vēstures lappusēs, gan iepazīties ar šobrīd pieejamajiem pakalpojumiem un iespējām.

Par Latgales Centrālās bibliotēkas (LCB) filiāles Ceriņu bibliotēkas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1979. gads, kad Daugavpils pilsētas tautas deputātu padomē tika pieņemts lēmums par Daugavpils pilsētas Centralizētās bibliotēku sistēmas 7. bibliotēkas atvēršanu Lauska ielā 16. Par bibliotēkas pirmo vadītāju kļuva Valentīna Oborska. Sākās bibliotēkas ceļš pie lasītājiem – tika veikti labiekārtošanas darbi un iekštelpu remonts, iegādātas mēbeles un komplektēts krājums. Lasītājiem 7. bibliotēka durvis vēra 1980. gadā. Jaunās, plašās telpās mājvietu rada pieaugušo un bērnu abonementi, lasītava ar 40 darba vietām, krātuve un bibliotekāra darba kabinets. Bibliotēkas krājumu tolaik veidoja 5000 grāmatas. Lietotājiem bija pieejami arī tehniskie līdzekļi – stereoatskaņotājs, radiola, magnetofons, diafilmu projektors.

1994. gadā notika 7. bibliotēkas un 4. bērnu bibliotēkas apvienošana. Laika gaitā mainījās arī bibliotēkas nosaukumi – sākotnēji 7. bibliotēka, tad 5. Tautas bibliotēka. 2006. gadā bibliotēka tika reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā ar nosaukumu Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Ceriņu bibliotēka.

Šodien LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas informacionālos pakalpojumus izmanto 1293 reģistrētie lietotāji, no tiem – 645 bērni un jaunieši. Bibliotēku ik dienu apmeklē vidēji 60 lietotāju. Bibliotēka ir kļuvusi par sabiedriskās dzīves centru, kur ikviens var iegūt augstticamu informāciju, jaunas zināšanas un smelties radošas idejas. Ceriņu bibliotēkas lietotājiem ir pieejams kvalitatīvs iespieddarbu krājums, nodrošināta iespēja izmantot bezmaksas interneta pakalpojumus, tiek piedāvātas bibliotekārās stundas, literāri un tematiski pasākumi un lasītveicināšanas programmas.

Bibliotēku nedēļas laikā, no 23. līdz 27. aprīlim, LCB filiālē Ceriņu bibliotēkā noritēs tās 40 gadu jubilejai veltīti pasākumi. Skolas vecuma bērni tiek aicināti piedalīties novadpētniecības stundā “Pāršķirstot Ceriņu bibliotēkas fotoalbumu”. 25. aprīlī svinīgā pasākumā “Ceriņu bibliotēkas stāsts” tiks sumināti bibliotēkas sadarbības partneri un aktīvākie lietotāji. Bibliotēku nedēļas izskaņā lietotājiem tiks piedāvāta iespēja radoši izpausties zīmējumu darbnīcā “Ceriņi plaukst”. Pasākumu publicitātes vajadzībām to laikā var tikt veikta filmēšana un fotografēšana

Stāvot uz četrdesmit gadu jubilejas sliekšņa, LCB filiāle Ceriņu bibliotēka saka paldies visiem lietotājiem un sadarbības partneriem, kuri ir atbalstījuši bibliotēku daudzu gadu garumā un turpina to darīt joprojām!

Informāciju sagatavoja:
LCB sabiedrisko attiecību speciāliste
Jana Konopecka
65476345
jana.konopecka@lcb.lv
www.facebook.com/lcb.lv