⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Ceļā pie lasītājiem unikāla Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca

Ceļā pie lasītājiem unikāla Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca
15.03.2013

Latgales Centrālā bibliotēka papildina savus krājumus ar jaunu grāmatu „Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca”, kura balstās uz nopietniem un jauniem pētījumiem par Latgales kultūras vēsturi.

Rēzeknes Augstskolā triju gadu garumā (2009-2012) tika realizēts projekts „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā”. Tas ir unikāls projekts Asociētās profesores Ilgas Šuplinskas vadībā, kura viens no galvenajiem pētījumu rezultātiem ir „Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca”. Vārdnīcas pamatuzdevums – noskaidrot latgaliešu identitātei nozīmīgus identitātes konceptus. Vārdnīca ne tikai pēta un apraksta nozīmīgus Latgales objektus un tēlus, bet tās šķirkļu kopums raksturo arī mūsdienu latgaliešu pasaules uztveri, vērtības un dzīves stilu. Vārdnīcai ir enciklopēdisks raksturs. Tā veidota 4 valodās (latgaliešu, latviešu, angļu, krievu) un 2 sējumos (1. sējums – latviešu un krievu valodā, 2. sējums – latgaliešu un angļu valodā). Vārdnīcā ir ievietoti 300 šķirkļi, kas sakārtoti alfabēta secībā, saglabājot šķirkļa latgalisko nosaukumu. Vārdnīcai ir 4 pielikumi, kur ir atrodamas ziņas par iedzīvotāju skaitu un nacionālo sastāvu Latgalē dažādos laika posmos, latgaliešu kultūras balvas „Boņuks” nominācijām un laureātiem, Latgales reģiona tautsaimnieciskajiem rādītājiem un izglītības iestāžu, izglītojamo un pedagogu statistiku. Tajā ir izmantots bagātīgs ilustratīvais materiāls.

Vārdnīcu būs interesanti lasīt ne tikai Latgales, bet arī citu novadu ļaudīm. To varēs izmantot gan pētnieki, gan studenti un skolēni, kā arī citi interesenti Latvijā un ārzemēs. Drīzumā vārdnīca būs pieejama Latgales Centrālās bibliotēkas lasītavā.

Informāciju sagatavoja:
LCB KAN vadītāja
Zenona Tihomirova
tālr.: 65476342
e-pasts: zenona.tihomirova@lcb.lv