⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Bibliotēku nedēļa “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno”

Bibliotēku nedēļa “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno”
20.04.2020

Pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma bibliotēku nedēļa Latvijā notiek kopš 1997. gada. Šī gada Bibliotēku nedēļu LBB izsludināja jau pagājušā gada oktobrī. Tā notiek šonedēļ, no 20.–26. aprīlim, un tās tēma ir – “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno”.

Jau ilgāku laiku LBB ir tradīcija Latvijas Bibliotēku festivāla un Bibliotēku nedēļas tēmu pakārtot Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) ģenerālkonferences tēmai. Šī gada IFLA ģenerālkonferences tēma saskan ar IFLA stratēģijas 2019.–2024. gadam nosaukumu – Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno” (Inspire, Engage, Enable, Connect). Lai gan valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ šī gada Latvijas Bibliotēku festivāls ir atcelts, Bibliotēku nedēļa nav atcelta. Tās laikā – 23. aprīlī – notiks Latvijas bibliotekāru 13. kongress. Pirmo reizi LBB vēsturē tas tiks organizēts tiešsaistes formā.

Lai gan bibliotēkas dažādas norises organizē nepārtraukti, Bibliotēku nedēļa ir laiks, kad bibliotēkas ar savām aktivitātēm pastiprināti pievērš uzmanību sev, savam darbam un profesijai, bibliotēku nozīmei sabiedrībā. Tā kā bibliotēkas patiešām ir tās, kas spēj gan iedvesmot un iesaistīt, gan iespējot un vienot savus lietotājus un iedzīvotājus, tēma “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno” ir lielisks moto Bibliotēku nedēļas aktivitātēm. Lai palīdzētu Latvijas bibliotekāriem izprast šo IFLA moto, LBB ir darījusi pieejamu latviešu valodā IFLA stratēģiju, kas ir bibliotēku nozarē pamatots un tai veltīts dokuments un paredzēts kā atskaites punkts ne tikai IFLA valdei un struktūrvienībām, bet arī bibliotēku nozarei kopumā.

Atbilstoši nosaukumam, IFLA stratēģija iedalīta četros darbības virzienos:

  • stiprināt bibliotēku globālo balsi;
  • iedvesmot un pilnveidot profesionālo darbību;
  • vienot un spēcināt nozari;
  • optimizēt IFLA kā organizāciju.

Katrā stratēģiskajā virzienā ietvertās iniciatīvas sniedz vadlīnijas, kuras ikviens bibliotekārs visā pasaulē var izmantot, lai izstrādātu savu rīcību un stiprinātu nozari.

IFLA stratēģijā noteiktā vīzija ir: spēcīga un vienota bibliotēku nozare, kas atbalsta izglītotu, informētu un līdzdalīgu sabiedrību. IFLA aicina ikvienu pārdomāt, ko mēs katrs varam darīt, lai dalītos ar stratēģijas vēstījumu un iedvesmotu citus, kā arī iesaistītos paši.

IFLA stratēģijas latviskojums pieejams LBB tīmekļvietnē un IFLA tīmekļvietnē.

Moto “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno” vīrusa “Covid-19” izraisītajos ārkārtas apstākļos ir īpaši spēcīgs, jo šādā situācijā cilvēkiem iedvesmošana, iesaiste, iespējas un vienotība ir būtiski nepieciešama, un arī bibliotēkas ir tās, kas var palīdzēt cilvēkiem izturēt šo saspringto laiku. Lai gan esam ierobežoti savās iespējās organizēt Bibliotēku nedēļas pasākumus klātienē, mēs varam izmantot moderno tehnoloģiju iespējas, tādējādi vēl vairāk demonstrējot bibliotēku lomu un nozīmi sabiedrībā.

Informāciju sagatavoja:
LBB priekšsēdētāja
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
Māra Jēkabsone