⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Bibliotēka turpina darbu arī ārkārtējās situācijas laikā

Bibliotēka turpina darbu arī ārkārtējās situācijas laikā
11.11.2020

No 9. novembra līdz 6. decembrim Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija. Latgales Centrālā bibliotēka (LCB) un tās filiāles turpina darbu, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.  

1. Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam no 13 gadu vecuma obligāti jāvalkā sejas maska vai sejas vairogs. Ienākot bibliotēkā, ir jādezinficē rokas.

2. Bibliotēkās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.

3. Bibliotēkas apmeklējuma laikā jāievēro 2 metru distance, vienam apmeklētājam tiek paredzēti vismaz 10 kvadrātmetri.

4. Bibliotēkas apmeklētāji tiek aicināti bibliotēkas telpās uzturēties ne ilgāk par 30 minūtēm.

5. Bibliotēkas turpina grāmatu, žurnālu un citu izdevumu izsniegšanu uz mājām. Visi no lasītājiem saņemtie izdevumi tiek ievietoti “karantīnā” uz 72 stundām.

6. Bibliotēkas sniedz apmeklētājiem iespēju izmantot datorus lietišķās informācijas ieguvei. Darbstacijas pēc katras lietošanas reizes tiek dezinficētas.

7. Bibliotēkās tiek pārtraukta klātienes pasākumu organizēšana, lietotāju apmācības un radošās nodarbības grupās. Apmeklētājiem ir slēgts Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs.

8. Bibliotēkas telpās aizliegts atrasties personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums).

Bibliotēka aicina iedzīvotājus aktīvi izmantot pakalpojumus, kas tiek piedāvāti attālināti: reģistrēšanās par bibliotēkas lietotāju, aizpildot tiešsaistes anketu; grāmatu rezervēšana un lietošanas termiņa pagarināšana savā elektroniskā kataloga lietotāja profilā “Mana bibliotēka”; piekļuve datubāzēm un 3td e‑GRĀMATU bibliotēkai; digitālās uzziņas, rakstot uz e-pastu info@lcb.lv; attālinātās bibliotekārās stundas skolēniem un studentiem.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem bibliotēkas mājaslapā www.lcb.lv, kā arī LCB un tās filiāļu Facebook lapās, kur pieejama visa aktuālā informācija par bibliotēkas darbu un sniegtajiem pakalpojumiem kā klātienē, tā arī attālināti. Bibliotēku kontaktinformācija – šeit.

Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanas kārtība var tikt grozīta.

Informāciju sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas
sabiedrisko attiecību vadītāja
Jana Konopecka
65476345
jana.konopecka@lcb.lv
www.facebook.com/lcb.lv