⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Bērni un jaunieši var piedalīties radošo darbu konkursā „Eiropa skolā”

14.02.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina bērnus un jauniešus piedalīties radošo darbu konkursā „Eiropa Skolā” un ar zīmējumu un eseju palīdzību paust savu izpratni par gados vecāku cilvēku vietu un lomu sabiedrībā. Labāko darbu autori balvā saņems braucienu uz starptautisku vasaras nometni vai iespēju apmeklēt aktīvās atpūtas centru.

Lai piedalītos konkursā, individuāli jāizveido literārs (stāsts, eseja, dzejolis, pasaka u.tml.) vai vizuāls darbs (zīmējums, gleznojums, datorgrafika, komikss, kolāža u.tml.) par kādu no šī gada konkursa tēmām:„Ko es varu iemācīties no gados vecākiem cilvēkiem?” vai „Kā es varu palīdzēt gados vecāka cilvēka ikdienu padarīt interesantāku?”

Tēmas ir noteiktas saskaņā ar Eiropas 2012.gada moto „Eiropas gads aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei”. Konkursa darbs un aizpildīts pieteikums līdz 15.martam jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā (Vaļņu ielā 1, 5.stāvā, Rīgā, LV-1050).

Konkursā var piedalīties bērni un jaunieši vecumā no 6 līdz 20 gadiem. Žūrija izvērtēs darbus un noteiks uzvarētājus trīs vecuma grupās: no 6 līdz 10 gadiem, no 11 līdz 15 gadiem un no 16 līdz 20 gadiem. Labāko darbu autorus un pedagogus apbalvos konkursa noslēguma pasākumā šī gada 9. maijā.

Ik gadu caur šajā konkursā iesniegtajiem darbiem, lai kāda būtu konkursa tēma, varam redzēt, kas satrauc mūsu bērnus un jauniešus, ko viņi domā par sevi un apkārtējiem un to, ka viņiem ir svarīgi iesaistīties apkārtējās vides, sabiedrības un pat Eiropas līmeņa problēmu risināšanā. Liels paldies jāsaka skolu pedagogiem, kuri palīdz bērniem skaidrot tēmas, iedrošina piedalīties konkursā un tādā veidā arī atklāt savu skatījumu un pārdomas,” atklāj Gunta Tralmaka, VIAA direktora vietniece – Vadības un ārējās sadarbības departamenta direktore.

„Eiropa skolā” ir ikgadējs starptautisks konkurss, kas notiek Latvijā un citās Eiropas valstīs, piemēram,Horvātijā, Igaunijā, Vācijā, Kiprā un Čehijā. Tā mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi un cieņu pret kultūras dažādībuEiropā un ar radošu darbu palīdzību sekmēt eiropeiskās apziņas, starptautiskās sadarbības un demokrātijas izpratni.

Pagājušajā gadā konkursa tēmas bija: „Ja es būtu brīvprātīgā darba darītājs” un „Ja pasaulē nebūtu brīvprātīgā darba veicēju”. Konkursā piedalījās 328 dalībnieki, kopā iesniedzot 105 literāros darbus un 223 vizuālos darbus.

Konkursa pieteikuma veidlapa, nolikums un papildu informācija atrodama VIAA mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Eiropa skolā.

Papildu informācija:
Linda Lietaviete,
VIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67359076, 29480589
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv