⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Autors lasītājam: Daugavpils un Daugavpils novada rakstnieki par grāmatām, bibliotēku un lasīšanu

26.04.2021

Latgales Centrālās bibliotekas filiāle Gaismas bibliotēka Bibliotēku nedēļā rīkoja akciju "Autors lasītājam", kurā Daugavpils un Daugavpils novada rakstnieki veltīja iedvesmas vārdus un novēlējumus lasītājiem. Sakām sirsnīgu paldies visiem autoriem par spēcīgiem un sirds siltiem vārdiem!