⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Atskats uz Bibliotēku nedēļu Jaunbūves bibliotēkā

Atskats uz Bibliotēku nedēļu Jaunbūves bibliotēkā
26.04.2017

Ikgadējās Bibliotēku nedēļas ietvaros Jaunbūves bibliotēka rīkoja virkni pasākumu dažādām lietotāju grupām. Bērniem tika piedāvāta zibakcija “Atstāj datoru malā, pašķir grāmatu vaļā!”, kuras mērķis bija pievērst jauno paaudzi grāmatu lasīšanai. Zibakcijā piedalījās Daugavpils 12. vidusskolas 4.a un 4.b klašu skolēni. Pasākums sākās ar stāstījumu par Latvijas bibliotēkām, tai skaitā arī Latgales Centrālo bibliotēku, notika virtuāls ceļojums pa LCB mājaslapu. Skolēni apsprieda grāmatu un bibliotēku nozīmi cilvēka dzīvē, kā arī bibliotēkas lomu 21. gadsimtā. Bibliotekāre iepazīstināja klātesošos ar populārām grāmatām un jaunieguvumiem. Pasākums noslēdzās, aktīvi darbojoties bibliotēkas pagalmā − skolēni ņēma rokās grāmatas un sastājās tā, lai izveidotu lielas grāmatas kontūru, kā arī, spītējot laikapstākļiem, varonīgi uzrakstīja uz lentītēm savu mīļāko grāmatu nosaukumus, piesienot lentītes pie bibliotēkas ārpusē augošajiem kociņiem. Prieks un gandarījums par izturīgiem zibakcijas dalībniekiem un par kopīgi paveikto darbu!

Bibliotēku nedēļas ietvaros tika organizēta arī apaļā galda diskusija “Mūžīgais draugs – BIBLIOTĒKA” dažādu paaudžu bibliotēkas lietotājiem. Pie tējas krūzes kopā pulcējās bibliotēkas lasošās ģimenes ar bērniem, lasītāji-seniori, kā arī Daugavpils dzejnieki. Klātesošie noskatījās prezentāciju par bibliotēku nozīmi mūsdienu modernajā gadsimtā, videomateriālus par Latgales Centrālās bibliotēkas un Jaunbūves bibliotēkas vēsturi. Diskusijas dalībnieki dalījās iespaidos par savu pirmo bibliotēkas apmeklējumu, par mīļākajām grāmatām un bibliotēkas lomu mūsdienās.

Bibliotēku nedēļas gaitā Jaunbūves bibliotēka uzņēma arī ciemiņus no Daugavpils 9. vidusskolas, piedāvājot novadpētniecības stundu “Daugavpils vēstures līkločos”, kurā skolēni paplašināja savas zināšanas par pilsētas vēsturi, virtuāli ceļojot, apskatot bibliotēkas novadpētniecības materiālu krājumu un grāmatu izstādi par Daugavpili. Šajā pasākumā skolēnu uzmanība tika pievērsta arī tādam ievērojamam notikumam kā Latgales Centrālās bibliotēkas 80 gadu jubileja, kuru atzīmējam šogad.

Informāciju sagatavoja:
LCB filiāles Jaunbūves bibliotēkas bibliotekāre
Liene Vasiļjeva
e-pasts: liene.vasiljeva@lcb.lv
tālr.: 65438173