⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

ASV Informācijas centrs iemājos jaunās telpās

ASV Informācijas centrs iemājos jaunās telpās
16.01.2020

22. janvārī plkst. 17.00, piedaloties ASV vēstniekam Latvijā Džonam Kārvailam, Latgales Centrālajā bibliotēkā (Rīgas ielā 22a, 2. stāvā) notiks ASV Informācijas centra jauno telpu atvēršanas pasākums.

Lai uzlabotu Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centra funkcionalitāti un tā pakalpojumu pieejamību lietotājiem, centrs ir ieguvis jaunas, plašākas telpas bibliotēkas 2. stāvā. Centra jaunais izvietojums ļaus turpināt darbu pie krājuma attīstības, kā arī paplašināt tā sadarbības partneru loku un piedāvāto izglītojošo, informatīvo un izklaidējošo pasākumu spektru, meklējot un izmēģinot jaunas darba formas un iespējas, kas būtu saistošas dažādām interešu grupām – ģimenēm ar bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, senioriem un citiem.

Centra jauno telpu atvēršanas pasākumā 22. janvārī, piedaloties ASV vēstniekam Džonam Kārvailam, pulcēsies sadarbības partneri, draugi un atbalstītāji, lai atskatītos uz paveikto, pārrunātu nākotnes ieceres un kopā iezīmētu jaunu, nozīmīgu atskaites punktu centra turpmākās attīstības ceļā.

Pasākuma publicitātes vajadzībām tā laikā var tikt veikta filmēšana un fotografēšana.

Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centrs tika izveidots 2005. gadā sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā, kas turpina aktīvi atbalstīt tā darbību. Nu jau 15 gadus centrs piedāvā angļu valodas nodarbības, sarunvalodas diskusiju klubu, informatīvus un izglītojošus seminārus, konsultācijas par studiju iespējām ASV, medijpratības projektus, tematiskus pasākumus skolām, lasīšanas veicināšanas un ASV literatūras popularizēšanas aktivitātes, radošus konkursus skolēniem un dažādas cita veida norises. Interesentiem pieejama arī mācību literatūra angļu valodas apguvei, plašs uzziņu, nozaru un daiļliteratūras klāsts, periodiskie izdevumi par dažādām tēmām, kā arī apjomīga DVD filmu kolekcija angļu valodā, turklāt krājums tiek pastāvīgi papildināts ar jauniem izdevumiem.

Informāciju sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas
ASV Informācijas centra koordinatore
Diāna Celitāne
Tālr.: 654 22483
e-pasts: diana.celitane@lcb.lv
www.facebook.com/InfoUSADaugavpils