⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

ASV Informācijas centrs Daugavpilī ieguvis jaunas, plašākas telpas

ASV Informācijas centrs Daugavpilī ieguvis jaunas, plašākas telpas
24.01.2020

22. janvārī plkst. 17.00, piedaloties ASV vēstniekam Latvijā Džonam Kārvailam, tika atklātas Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centra jaunās telpas. Pārcelšanās uz plašākām, funkcionāli piemērotākām telpām bibliotēkas otrajā stāvā paver jaunu lappusi centra attīstībā, nodrošinot labvēlīgus apstākļus pakalpojumu klāsta un sadarbības partneru loka paplašināšanai.

ASV Informācijas centra jauno telpu atklāšanas pasākumā piedalījās ASV vēstniecības Latvijā pārstāvji, centra sadarbības partneri, draugi un atbalstītāji.  Savā apsveikuma runā ASV vēstnieks Latvijā Džons Kārvails minēja, ka ASV Informācijas centrs jau 15 gadus kalpo par reģiona profesionālo, kultūras un izglītības centru, kurā tikušas organizētas vairākas veiksmīgas izglītojošas programmas plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes veicināšanai, vadītas angļu valodas nodarbības simtiem studentu, pieaugušo un pat vecvecāku, kā arī stiprinātas amerikāņu un latviešu savstarpējās saiknes. Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja Jeļena Šapkova sniedza ieskatu centra 15 gadu darbībā, uzsverot sadarbības nozīmību ar ASV vēstniecību un centra devumu vietējai kopienai. Arī Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis akcentēja, ka centrs ir nozīmīga vieta pilsētā, jo piedāvā bezmaksas angļu valodas apmācību un informē skolēnus par izglītības ieguves iespējām ASV. Savukārt Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes angļu valodas metodiķe Ilona Ustinova uzteica centra ilggadējo veiksmīgo sadarbību ar Daugavpils izglītības iestādēm un pedagogiem.

Pasākuma turpinājumā klātesošie iepazinās ar plānotajām izmaiņām telpas vizuālajā noformējumā, kas tiks papildināts tuvākajā laikā. Tika pārrunātas arī centra nākotnes ieceres.

ASV Informācijas centrs gaida savus līdzšinējos un jaunos lietotājus Latgales Centrālajā bibliotēkā, Rīgas ielā 22a, 2. stāvā. No 1. februāra tiek mainīts arī centra darba laiks. Turpmāk pirmdienās, otrdienās un piektdienās tas būs atvērts no plkst. 11.00 līdz 18.00, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 11.00 līdz 19.00.

ASV Informācijas centrs pateicas ASV vēstniecībai Latvijā, kuras atbalsts ļauj centram attīstīties un augt.

Informāciju sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas
ASV Informācijas centra vadītāja
Diāna Celitāne
Tālr.: 654 22483
e-pasts: diana.celitane@lcb.lv
www.facebook.com/InfoUSADaugavpils