⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Akcija „Bibliotēka dodas pie lasītāja”

21.07.2011

 

Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas”(v/a KIS) īstenotais publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls” (3TD) sadarbībā ar Lattelecom projektu „Pieslēdzies Latvija” organizē akciju „Bibliotēka dodas pie lasītāja”, kuras laikā cilvēkiem ar ierobežotām sociālās aktivitātes iespējām tiek dota iespēja apgūt IKT pamatiemaņas savā dzīves vietā.

Latgales Centrālā bibliotēka akcijas norises laikā no 2011.gada 16.jūlija līdz 16.oktobrim Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem ar ierobežotu sociālo aktivitāti, dzīves vietā piedāvās iespēju piedalīties apmācību programmā un apgūt datora un interneta lietošanas pamatprasmes, iepazīties ar populārākajiem e-pakalpojumiem un to izmantošanas iespējām.

Pirms apmācību uzsākšanas tiks sastādīts individuālais apmācību kurss, pamatojoties uz 3TD izstrādāto programmu/ e-kursu cilvēkiem ar ierobežotām sociālās aktivitātes iespējām. Mobilā interneta pieslēgumu akcijas norises laikā nodrošinās Lattelecom.

Latgales Centrālā bibliotēka aicina Daugavpils iedzīvotājus, kuriem ir ierobežotas iespējas (cilvēki ar invaliditāti, kuri uz laiku piesaistīti mājai/gultai, jaunās māmiņas u.c.), pieteikties apmācībām un apgūt datora un interneta lietošanas iemaņas savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Lūdzam apmācībām pieteikties līdz 30.jūlijam, zvanot pa tālruņiem: 65476341,  26325472, vai Daugavpils domes Sociālo lietu pārvaldē: tālr. 65440912, 26345558

Informāciju sagatavoja:
LCB vadītājas vietniece
Dz.Stupāne,
Tālr. 65476341, 26325472
e-pasts: dzidra.stupane@lcb.lv