⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Aizvadīta lasītveicināšanas projekta “Grāmatu starts” otrā kārta

Aizvadīta lasītveicināšanas projekta “Grāmatu starts” otrā kārta
11.11.2015

Daugavpils publiskajās bibliotēkās ir noslēgusies lasītveicināšanas projekta “Grāmatu starts” otrā kārta. Projekts tika īstenots sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centru un LNB Atbalsta biedrību. Tā ietvaros 2015. gada pavasarī un rudenī notika trīsgadīgu bērnu pirmā iepazīšanās ar bibliotēku.

Projekta otrās kārtas laikā šī gada oktobrī piecās Latgales Centrālās bibliotēkas (LCB) filiālēs Daugavpils ģimenēm ar trīsgadīgiem bērniem tika piedāvāts īpašs pasākumu cikls. Tajā piedalījās 35 bērni. Mazuļi tika iepazīstināti ar bibliotēku un tajā pieejamajām grāmatiņām, skatījās multiplikācijas filmas pēc populāru bērnu grāmatu motīviem, piedalījās aizraujošās rotaļās un radošās darbnīcās. Bērnos tika rosināta interese par grāmatām un lasīšanu un dāvāts priekšstats par bibliotēku kā par lielisku vietu jautrai, saturīgai un patīkamai laika pavadīšanai. Vecāki saņēma informatīvas brošūras par kopā lasīšanu ar bērnu, savukārt mazie bibliotēkas apmeklētāji – amizantas mugursomiņas projekta simbola pūčulēna formā.

Kopumā projekta abās kārtās piedalījās 80 ģimenes ar trīsgadīgiem bērniem. Atsauksmēs par projekta pieredzi vecāki uzsver projekta nepieciešamību un pauž gandarījumu par pārdomāto organizāciju. Savukārt bibliotēku darbinieki cer, ka projekts palīdzēs pilsētā augt jaunai lasītāju paaudzei.

Informāciju sagatavoja:
LCB galvenā bibliotekāre
Inga Gedžūne
Tālr.: 65476344
e-pasts: inga.gedzune@lcb.lv