⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Aicinām novērtēt bibliotēkas darbu, piedaloties aptaujā!

Aicinām novērtēt bibliotēkas darbu, piedaloties aptaujā!
10.12.2015

Lai pilnveidotu bibliotēkas esošo pakalpojumu kvalitāti un piedāvātu lasītāju vajadzībām atbilstošus pakalpojumus, Latgales Centrālā bibliotēka aicina lietotājus aizpildīt anketu.

Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Anketa pieejama gan bibliotēkā uz vietas, gan bibliotēkas mājaslapā – www.lcb.lv. Jūsu viedoklis mums ir svarīgs! 

Informāciju sagatavoja:
LCB sabiedrisko attiecību speciāliste
Tatjana Hodokova
tālr.: 65476344
e-pasts: tatjana.hodokova@lcb.lv