⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Aicinājums radošiem cilvēkiem!

12.05.2011


Cienījamie Daugavpils un Daugavpils novada autori!

Turpināsim jauko ikgadējo tradīciju,veidosim kopā jauno dzejas krājumu!

2010.gada rudenī tradicionālais krājums „Dzejas dienas 2010” Daugavpilī svinēja 20 iznākšanas reizi.

Šogad aicinām jaunos un arī jau rakstošos autorus iesniegt agrāk nepublicētu dzeju, lai veidotu tradicionālo dzejas kopkrājumu „Dzejas dienas 2011”.

Katrs autors var iesniegt ne vairāk kā 10 dzejoļus.

Darbus jāiesniedz Latgales Centrālajā bibliotēkā, Rīgas ielā 22a līdz 2011.gada 10.jūlijam gan drukātā gan digitālā veidā (kompaktdiskā), obligāti jānorāda kontaktinformācija: vārds uzvārds, tālrunis un e-pasts.


Darbus var iesūtīt arī elektroniski: dzidra.stupane@lcb.lv;  vai fainaosina@inbox.lv

Vēlam veiksmi radošajā darbā un ceram saņemt bagātīgu literāro pienesumu, kas veicinās arī Jūsu publicitāti!

Kontaktinformācija:
Dz.Stupāne
tālr. 65476341; 26325472
e-pasts: dzidra.stupane@lcb.lv
F.Osina
Tālr.65448191, 26883942
e-pasts: fainaosina@inbox.lv

 

Уважаемые авторы Даугавпилса и Даугавпилского края!

 

Продолжим ежегодную традицию – общими силами создадим новый зборник поэзии!

Традиционный для города многонациональный поэтический сборник "Dzejas dienas", выпуск которого связан с Днём рождения великого латышского поэта Яна Райниса, в 2010 году отметил двадцатилетие.

В этом году приглашаем  напечатать поэтические тексты в следующем номере  молодых (и не очень молодых) авторов. Для этого неопубликованные стихи в количестве десяти (10) необходимо принести в  Латгальскую Центральную библиотеку (ул. Ригас 22а),  или переслать на следующии электронные адреса: fainaosina@inbox.lv, dzidra.stupane@lcb.lv

Работы принимаем до 10 июля 2011 года, просьба указать контактную информацию.

Желаем удачи в творческой работе и надеемся на сотрудничество, которое отразится в новом зборнике „Dzejas dienas 2011”.