⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

3. vidusskolas skolēnu radošo darbu izstāde “Speaking art”

3. vidusskolas skolēnu radošo darbu izstāde “Speaking art”
01.03.2016

2016. gada 4. martā plkst. 16.00 Latgales Centrālās bibliotēkas (LCB) Periodikas lasītavā tiks atklāta Daugavpils 3. vidusskolas skolēnu radošo darbu izstāde “Speaking Art” (Runājošā māksla).

Izstāde tiek rīkota projekta “Speaking Art” ietvaros.Projektā piedalās Daugavpils 3. vidusskolas skolēni vizuālās mākslas skolotājas Daigas Vasiļjevas un angļu valodas skolotājas Alinas Jeremenko vadībā. Projektu atbalsta ASV Valsts departamenta kultūras un izglītības biroja programma “Izcilība un sasniegumi mācīšanā” (Teaching Excellency and Achievement) un biedrība IREX.

Projekta ietvaros tika aizvadīts praktisku nodarbību cikls, kas deva skolēniem iespēju izmantot un attīstīt savas prasmes mākslas un valodu darbnīcās, veidojot un paužot savu viedokli par dažādiem sabiedrībā aktuāliem jautājumiem.

Izstādē “Speaking art” LCB Periodikas lasītavā ir apskatāmi darbi, kas tapuši projekta radošajās darbnīcās par huligānisma problēmu skolā. Ekspozīciju veido zīmējumi – krāsaini “Laimes putni”, kas iemieso skolēnu cerības, ka ar laiku sabiedrība spēs šo problēmu atrisināt.

Izstāde “Speaking Art” LCB Periodikas lasītavā būs apskatāma no 2016. gada 3. marta līdz 31. martam.

Sīkākas ziņas par izstādi un projektu: Daiga Vasiļjeva (daiga_sarkane@inbox.lv)

Informāciju sagatavoja
LCB Periodikas lasītavas vadītāja
Skaidrīte Daukšte
Tālr.: 65476344
e-pasts: skaidrite.daukste@lcb.lv