⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

2020. gada lasītākā nozaru literatūra Daugavpils publiskajās bibliotēkās

2020. gada lasītākā nozaru literatūra Daugavpils publiskajās bibliotēkās
19.01.2021

Latgales Centrālā bibliotēka ir apkopojusi informāciju un piedāvā saviem lasītājiem atskatu uz pērnā gada iecienītākajiem nozaru literatūras izdevumiem. 2020. gadu varētu dēvēt par sevis izzināšanas un pilnveidošanas gadu, jo sabiedrībai bija vairāk laika apstāties un aizdomāties, izvērtēt savas prioritātes un atrast laiku iepriekš nerealizētām vai novārtā atstātām interesēm. Šīs tendences atspoguļojas arī mūsu lasītāju nozaru literatūras izvēlē. Ar lasītākajiem nozaru literatūras darbiem 2020. gadā iespējams iepazīties šeit.

Pērn lasītāji pievērsa īpašu uzmanību ne tikai fiziskajai, bet arī garīgajai veselībai, centās labāk izprast sevi un meklēja ierosmi ikdienas paradumu maiņai. Tādēļ visai likumsakarīgi, ka starp lasītākajiem nozaru literatūras darbiem ierindojies psiholoģes un blogeres Annas Kirjanovas īsstāstu krājums «Маленькое счастье» (latv. – Mazā laime), kas viegli uztveramā formā atklāj virkni nozīmīgu padomu laimīgākai dzīvei. Savukārt Stefānijas Štālas grāmata “Tavs iekšējais bērns grib atrast mājas” aicina ieklausīties sevī un piedāvā efektīvus risinājumus, kā sadraudzēties ar savu “iekšējo bērnu”.

Ciešu lasītāju interesi raisījušas arī tādas pašizaugsmes grāmatas kā Marka Mensona «Тонкое искусство пофигизма» (latv. – Smalkā pofigisma māksla) un Mihaila Labkovska «Хочу и буду» (latv. – Gribu un darīšu). Šo autoru darbi sniedz lasītājam iespēju izvērtēt savas prioritātes un iemācīties nepievērst uzmanību apkārtējo viedoklim.

Starp pērn lasītākajiem izdevumiem atrodami psihoterapeita, daudzu pašpalīdzības un pašizaugsmes grāmatu autora, Andreja Kurpatova darbi – «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!» (latv. – Sarkanā tablete. Paskaties patiesībai acīs!) un «Троица. Будь больше самого себя!» (latv. – Trijotne. Esi pārāks par sevi pašu!). Pirmā no grāmatām stāsta par cilvēka smadzeņu darbības principiem, māca, kā pārvaldīt savu apziņu un atbrīvoties no nevēlamiem stereotipiem. Otrā grāmata pēc neirofizioloģiskajām īpatnībām piedāvā izšķirt trīs dažādus cilvēku tipus, tādējādi ļaujot labāk izprast cilvēku uzvedības motīvus un veiksmīgāk mijiedarboties ar viņiem.

Ieteikumi labākai sadarbībai ar apkārtējiem atrodami arī komunikācijas eksperta Tomasa Eriksona grāmatā “Apkārt vieni vienīgi idioti!”. Autors izdala četrus cilvēku uzvedības modeļus un sniedz padomus, kā ar katra tipa pārstāvjiem veiksmīgi komunicēt darbā un ikdienā.

Alises Kindzules veselīga uztura grāmatā “Ar uzturu uz tu” sniegti padomi fiziskās veselības uzlabošanai. Savukārt ciguna skolotāja Igora Kudrjavceva grāmatā «Сила мысли» (latv. – Domas spēks) pieejami alternatīvās medicīnas paņēmieni sevis dziedināšanai.

Neiztrūkstoši lasītāji izrādījuši interesi arī par bērnu audzināšanas metodēm un problēmām. Starp biežāk pieprasītākajiem izdevumiem šajā jomā – psiholoģes Hedvigas Montgomerijas grāmata “Vecāku maģija”, kas piedāvā septiņus vienkāršus soļus veiksmīgai bērnu audzināšanai, kā arī psiholoģijas un pedagoģijas doktora Tomasa Likonas darbs “Kā izaudzināt laipnus bērnus”, kurā sniegti praktiski ieteikumi, kā iemācīt cieņu pret citiem un rūpes par kopējo labumu.

Pērnā gada pieprasītāko nozaru literatūru lasītājiem piedāvājuši tādi pašmāju izdevēji kā Zvaigzne ABC, Latvijas Mediji, LĪNA, Avots, un ārvalstu izdevniecības: Бомбора, Альпина-Паблишер, Капитал, Академия смысла.

Informāciju sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas
sabiedrisko attiecību speciālists
Dāvis Greļevskis
davis.grelevskis@lcb.lv
www.facebook.com/lcb.lv