⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

2017. gada periodikas piedāvājums Daugavpils bibliotēkās

2017. gada periodikas piedāvājums Daugavpils bibliotēkās
23.01.2017

2017. gadā Daugavpils publiskās bibliotēkas piedāvā saviem lietotājiem 174 dažādus periodiskos izdevumus latviešu, krievu un angļu valodā. To vidū ir gan vietējie un nacionālie laikraksti, gan žurnāli par visdažādākajām tēmām.

Latgales Centrālā bibliotēka un filiāles 2017. gadā abonē 19 laikrakstus latviešu un krievu valodā. Lielāko daļu no šiem izdevumiem bibliotēkās var lasīt arī internetā bez maksas (Lursoft laikrakstu bibliotēkā), taču jāatzīmē, ka gadu gaitā visās bibliotēkās ir izveidojies stabils tieši drukāto periodisko izdevumu lasītāju loks. Visvairāk lasītas ir vietējās avīzes – “Latgales Laiks”, “Reklāma Piektdienās”, «Сейчас», «Миллион» un «Наш Город».

Kā raksta avīze “Latgales Vēstnesis” 1938. gada 31. augustā: “Labs laikraksts mūsu laiku kultūras cilvēkam ir nepieciešams, tas ir labs draugs, kas mazina vientulību un attālumu, kas aicina un mudina, kas silda un ierosina lieliem, labiem darbiem tautas un valsts labā”. 2017. gadā tieši laikrakstos “Diena”, “Latvijas Avīze”, “NRA” un “Вести Сегодня” varēs izlasīt jaunākās ziņas un dažādus viedokļus par aktuāliem notikumiem valstī, bet avīzē “Спорт Экспресс” iepazīties ar aktualitātēm pasaules sportā.

Bibliotēkas abonē arī 155 žurnālus latviešu, krievu un angļu valodā, kuri piedāvā informāciju par visdažādākajām tēmām – sabiedrība, politika, ekonomika, vēsture, veselība, literatūra, māksla, mode, dzīves stils, māja un dārzs utt., tādēļ kaut ko saistošu un noderīgu piedāvātajā žurnālu klāstā noteikti varēs atrast ikviens interesents.

Pilns 2017. gadā abonētās periodikas saraksts pieejams šeit.

Nāciet un izvēlieties laikrakstus un žurnālus atbilstoši savām interesēm!

Informāciju sagatavoja:
LCB Lasītāju apkalpošanas nodaļas
Periodikas sektora vadītāja
Skaidrīte Daukšte
Tālr.: 65476344
e-pasts: skaidrite.daukste@lcb.lv