⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Pjotra Lavrenova romantiskais reālisms Latgales Centrālajā bibliotēkā

Pjotra Lavrenova romantiskais reālisms Latgales Centrālajā bibliotēkā
01.03.2018

Līdz 31. martam Latgales Centrālās bibliotēkas periodikas sektorā ir skatāma Latgales brīvo mākslinieku asociācijas biedra Pjotra Lavrenova personālizstāde “Romantiskais reālisms klusās dabas un ainavu darbos”. Ekspozīciju veido darbi guaša glezniecības tehnikā.

Zīmēt Pjotrs Lavrenovs sāka vēl pirmsskolas vecumā.  Viņa pirmais pedagogs bija Jevgeņijs Fjodorovs – tradicionālā krievu reālisma piekritējs. Skolas gados Pjotrs apmeklēja mākslas pulciņus un studijas, kur viņa dotības attīstīja izcili pedagogi, akcentējot nepieciešamību apgūt akadēmisko gleznošanas stilu un iemācīties precīzi zīmēt ar zīmuli. Bērnībā un jaunībā gleznošanas gaitas Pjotrs Lavrenovs uzsāka ar eļļas un akvareļa krāsām. Pirms gadiem četrdesmit pievērsās guaša krāsām, jo pēc autora domām tieši tās ļauj radīt īpaši daudzslāņainus un dinamiskus krāsu klājumus un kompozīcijas. Pjotrs glezno teju ik dienu, pamatā ainavas un klusās dabas romantiskā reālisma stilā. Darbi top gan gleznojot no fotogrāfijām, gan pēc atmiņas. Daudzi Pjotra gleznotie darbi nonāk draugu un paziņu privātkolekcijās ne vien Latvijā, bet arī aiz valsts robežām.