⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Mākslas diena Latgales Centrālajā bibliotēkā

Mākslas diena Latgales Centrālajā bibliotēkā
25.04.2022

Mākslas dienu ietvaros no 1. līdz 30. aprīlim Latgales Centrālās bibliotēkas Daiļliteratūras un Nozaru literatūras sektoros (Rīgas ielā 22a, 2. stāvā) ir skatāma Daugavpils Universitātes (DU) Mūzikas un mākslu fakultātes (MMF) profesionālās maģistra studiju programmas (PMSP) Māksla studējošo darbu izstāde “MĀKSLAS DIENA”.

Grupas izstāde jau ir otrais mākslas fakts Latgales kultūrtelpā profesionālās maģistra studiju programmas 2022. gada izstāžu projektā – sērijā “DIENA” (pirmo izstādi MIERĪGA DIENA no 8. marta līdz 8. aprīlim var apmeklēt Aglonas Kultūras namā).

Laikmetīgās mākslas ekspozīciju veido PMSP Māksla absolventu/profesionālo maģistru mākslā (Mg.art) diplomdarbi un studiju procesa gaitā realizētie radošie stājdarbi aktuālos vizuālās mākslas medijos, klasiskās un eksperimentālās tehnikās, metožu kombinācijās un koncepciju interpretācijās.

Autoru darbos dominē emocionāls laikmeta un mūsu dzīves vērojums, monohromijas un daudzkrāsu retorika, faktūru spēles, miera un ekspresīvas dinamikas vizualizācija, kas liek skatītājam domāt gan par kopējo izstādes tēmu, gan konkrēta mākslas darba vēstījumu tās kontekstā.

Izstādes kuratore:
Dr.art. Zeltīte Barševska, PMSP Māksla direktore