⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Daugavpils Universitātes studentu radošo darbu izstāde “Fotostāsts”

Daugavpils Universitātes studentu radošo darbu izstāde “Fotostāsts”
14.06.2021

Līdz 31. jūlijam Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātes Mākslu katedras Profesionālās bakalaura studiju programmas (PBSP) “Dizains” izstāde “FOTOSTĀSTS” skatāma Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē Gaismas bibliotēkā (Daugavpilī, Gaismas ielā 9).

Izstāde “Fotostāsts” ietver PBSP “Dizains” 4. kursa studējošo radošos darbus, kas tapuši studiju kursā “Fotomāksla” viesasistenta Māra Strautmaļa vadībā. Radošo darbu izstādē piedalās: Laura Daniļeviča  “Dzīves ceļš”; Valērija Siņicina “Džeimss Bonds”; Anastasija Streļcova “Mūžīgums”; Arta Lindmane “Mirklis”; Jekaterina Vucāne “Māksla dzīvo šeit”; Margarita Abarasa “Dzīve”; Laine Spūle “Ne bez laika būs pavasaris”; Anastasija Stepanova”XXX” un Elvīra Ančevska “XXX”.

Radošo darbu uzdevums bija caur fotogrāfiju nest savu vēstījumu apkārtējiem no trim dažādiem skatupunktiem. Rezultātā visi trīs darbi tika apvienoti vienā melnbaltā attēlā.

Izstādes kuratori:

Mg. art., IKTD dizaina speciālists Māris Strautmalis, maris.strautmalis@du.lv

PBSP “Dizains” direktore I. Meldere, ilze.meldere@du.lv  

Mg. art., asistenente Olga Rakele, olga.rakele@du.lv