⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Tiekamies bibliotekāru stāvā – uzmanības lokā informācijpratība

Tiekamies bibliotekāru stāvā – uzmanības lokā informācijpratība
27.03.2017

Trešdien, 29. martā, plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā notiks kārtējais cikla “Tiekamies bibliotekāru stāvā” pasākums, kura apmeklētājiem būs iespēja uzzināt jaunākās atziņas informācijpratības jomā un gūt ieskatu bibliotēku nozares speciālistu pieredzē, strādājot ar aktuālākajām informācijas darba metodēm Eiropā un pasaulē.

Viena no bibliotēku nozares speciālistu pamatprasmēm, kas mūsdienu bibliotēku vidē prasa nemitīgu mācīšanos un pilnveidi, ir informācijpratība. Nav pārspīlēts apgalvojums, ka teju ikviens bibliotekārs vēlētos – ja ne zināt visu, tad vismaz pārzināt visus iespējamos meklēšanas virzienus gan! Likumsakarīgi, ka regulāri notiek arī dažāda līmeņa, tajā skaitā starptautiska mēroga konferences un semināri par šo tēmu. 2016. gada 9.–13. oktobrī Prāgā, Čehijā, notika Eiropas informācijpratības konferences (European Conference on Information Literacy, ECIL) 5. Starptautiskā konference “Informācijpratība visaptverošā sabiedrībā” ("Information Literacy in the Inclusive Society”). ECIL ir UNESCO un Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) atbalstīta starptautiska struktūra, un tās rīkotās konferences pieder pie nozīmīgākajām Eiropā notiekošajām augsta līmeņa konferencēm informācijpratības jomā. ECIL konferencēs iespējams satikt augstas raudzes bibliotēku un informācijas darba profesionāļus – gan zinātniekus un pētniekus, gan praktiķus. Konferenču laikā tiek nodrošināta iespēja tikties ar dažādu valstu izglītotājiem, mediju speciālistiem un politikas veidotājiem, kuru darbs ir saistīts ar informācijpratību un bibliotēku lomas paaugstināšanu mācību pakalpojumu piedāvājumā.

LNB ir ietekmīgs spēlētājs Latvijas iedzīvotāju informācijpratības līmeņa celšanā, un bibliotēkas izglītojošā darbība attīstās kopā ar bibliotekāro pakalpojumu pilnveidi atbilstoši 21. gadsimta prasībām. Pasākuma viesu statusā būs LNB Pakalpojumu departamenta Uzziņu un informācijas centra darbinieces – Informācijas pakalpojumu sektora vadītāja Ginta Zalcmane un galvenā speciāliste Iveta Krūmiņa, kuras 5. ECIL konferencē piedalījās ar prezentāciju “Mācību pakalpojuma attīstība un kultūrizglītības vides veidošana jauniešiem Latvijas Nacionālajā bibliotēkā”. Abas kolēģes dalīsies bagātīgajos konferences apmeklējuma iespaidos un galvenajās atziņās.

Pasākuma ievaddaļā – LNB Bibliotēku attīstības centra galvenās bibliotekāres Elitas Vīksnas skatījums uz ieteicamo bibliotēku nozares lasītavā pieejamo profesionālo izdevumu izlasi informācijas pakalpojumu jomā.

Ar informācijas pakalpojumu sniegšanu saistītie bibliotēku nozares speciālisti no visām bibliotēkām laipni gaidīti Bibliotekāru stāvā!
 
Informāciju sagatavoja:
Anda Saldovere
Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: anda.saldovere@lnb.lv
Tālr.: 67716047