⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Sagatavots ziņojums par Latvijas bibliotēkām 2021. gadā

Sagatavots ziņojums par Latvijas bibliotēkām 2021. gadā
02.09.2022

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar citiem LNB un valsts bibliotēku nozares speciālistiem sagatavojis un publiskojis pārskata ziņojumu par Latvijas bibliotēkām 2021. gadā.

Pārskata ziņojuma mērķis ir dokumentēt bibliotēku nozares galvenās 2021. gada tendences – nozīmīgākās aktualitātes, izmaiņas, spilgtākos pieredzes piemērus. Ziņojums sagatavots, balstoties uz Latvijas kultūras datu portāla statistikas datiem, informāciju no publisko bibliotēku darba gada pārskatiem, bibliotēku speciālistu viedokļiem un atziņām no bibliotēku nozares profesionālajiem pasākumiem, aptaujām, aktuālajiem nozares dokumentiem un jaunākajām profesionālajām publikācijām.

Pārskats sastāv no deviņām nodaļām. Tā kā 2021. gada aktualitāte bija piemērošanās Covid-19 pandēmijas radītajiem izaicinājumiem, izdevuma sākumā sniegts ieskats Covid-19 pandēmijas izraisītās ārkārtējās situācijas norisē un raksturoti galvenie bibliotēku darba ierobežojumi. Atsevišķā nodaļā aplūkotas būtiskākās bibliotēku jomas aktualitātes un tendences 2021. gadā. LNB kā bibliotēku attīstības, koordinācijas un profesionālā atbalsta centram veltīta atsevišķa nodaļa, kam seko nodaļa par akadēmiskajām un speciālajām bibliotēkām, pastiprinātu uzmanību veltot tēmai – atvērtā zinātne un akadēmiskās bibliotēkas. Atsevišķi izceltas arī citas 2021. gada aktuālās tēmas – administratīvi teritoriālā reforma un bibliotēku tīkls, kā arī bibliotēkas kā partneris izglītības darbā kompetenču pieejas ieviešanā un attīstīšanā. Izdevumu noslēdz nodaļa par bibliotēku darbu ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā un nozīmīgāko nozares notikumu kalendārs.

Ar ziņojumu iepazīties īpaši tiek aicināti bibliotēku nozares politikas veidotāji, lai koncentrētā veidā iegūtu priekšstatu par nozares aktualitātēm un izaicinājumiem, uz kuriem būtu nepieciešams reaģēt nekavējoties, rodot risinājumus nozares politikas plānošanas dokumentu un atbalsta pasākumu izstrādē. Lai labāk izprastu interešu pārstāvniecības segmentus, ziņojums būs noderīgs arī nozares nevalstiskajām organizācijām. Īpaši ar ziņojumu aicinām iepazīties bibliotēku direktorus, bibliotēku dibinātājus, bibliotekārus un citus bibliotēku nozares speciālistus – ziņojums sniegs vispusīgu priekšstatu par bibliotēku nozares attīstības tendencēm kopumā, palīdzēs veikt savas bibliotēkas pašanalīzi  kontekstā ar galvenajiem bibliotēku darba radītājiem valstī, pakalpojumu piedāvājumu un iekļaušanos kopējā bibliotēku darbības stratēģijā, kā arī sniegs ierosmi sava darba pilnveidei. Arī bibliotēku atbalstītāji un sadarbības partneri tiek aicināti iepazīties ar ziņojumu, lai iegūtu informāciju par svarīgāko bibliotēku nozarē notiekošo, skaidrojot, kāda ir nozares virzība, attīstības tendences un iespējamās sadarbības saskarjomas.

Izdevums pieejams LNB publikāciju sistēmā.

Evija Vjatere
LNB Bibliotēku attīstības centrs