⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Sagatavots ziņojums par Latvijas bibliotēkām 2020. gadā

Sagatavots ziņojums par Latvijas bibliotēkām 2020. gadā
13.09.2021

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar citiem LNB un bibliotēku nozares speciālistiem sagatavojis un publiskojis pārskata ziņojumu par Latvijas bibliotēkām 2020. gadā. Izdevums pieejams LNB publikāciju sistēmā.

Izdevuma mērķis ir dokumentēt galvenās tendences bibliotēku jomā 2020. gadā – nozīmīgākās aktualitātes, tendences un izmaiņas, spilgtākos pieredzes piemērus. Ziņojums sagatavots, balstoties uz Latvijas kultūras datu portāla statistikas datiem, informāciju no publisko bibliotēku darba gada pārskatiem, bibliotēku speciālistu viedokļiem un atziņām no bibliotēku nozares profesionālajiem pasākumiem, aktuālajiem nozares dokumentiem un jaunākajām nozares publikācijām.

Ar ziņojumu iepazīties tiek aicināti bibliotēku direktori, bibliotekāri un citi bibliotēku nozares speciālisti, kā arī bibliotēku dibinātāji, finansētāji, atbalstītāji un sadarbības partneri – lai iegūtu informāciju par to, kas notiek bibliotēku nozarē, kāda ir tās virzība un attīstības tendences. Materiāls izmantojams arī pašanalīzei, ideju un ierosmju gūšanai, bibliotēku interešu aizstāvībai.

Pārskats sastāv no astoņām nodaļām. Tā kā neplānota 2020. gada aktualitāte bija piemērošanās Covid-19 pandēmijas izraisītajiem apstākļiem, izdevuma sākumā sniegts ieskats Covid-19 pandēmijas izraisītās ārkārtējās situācijas attīstībā, raksturoti galvenie bibliotēku darba ierobežojumi un valsts atbalsta instrumenti nozares atbalstam šajos apstākļos. Atsevišķā nodaļā aplūkotas galvenās bibliotēku jomas aktualitātes un tendences 2020. gadā, kā arī nozīmīgākais starptautiskais konteksts un aktuālie nacionālie plānošanas dokumenti. Tā kā darbs Covid-19 apstākļos visiem bibliotēku veidiem bija līdzīgs, akadēmisko un speciālo bibliotēku, skolu bibliotēku un publisko bibliotēku darba apskats sniegts nevis katram bibliotēku veidam veltītās nodaļās, kā tas bijis abos līdzšinējos pārskata ziņojumos, bet aplūkots caur galvenajiem bibliotēku darba virzieniem: pakalpojumi, darbs ar krājumu, publicitāte, novadpētniecība u. c. LNB kā bibliotēku attīstības, koordinācijas un profesionālā atbalsta centram veltīta atsevišķa nodaļa, galvenos akcentus liekot uz darbu ārkārtējās situācijas un epidemioloģisko ierobežojumu laikā, kā arī uz veikumu zinātniskajā darbībā. Izdevumu noslēdz nodaļa par bibliotēku darbu ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā un izmantoto informācijas avotu saraksts.

Izdarot secinājumus par Covid-19 pandēmijas ietekmi uz Latvijas bibliotēkām, izdevuma priekšvārdā LNB direktors Andris Vilks atzīst:
“Uzskatu, ka pamatvērtības nebūs būtiski mainījušās. Pirmkārt, kā norāda paši bibliotēku darbinieki, galvenie aizvien ir šādi stūrakmeņi – grāmata, lasīšana, vieta saimē/kopienā/sabiedrībā (aizvien tiek veicinātas jaunas ēkas un telpas), kultūra, visu līmeņu izglītība, pētniecība. Tas nav pretrunā arī ar to, ka attēls un skaņa ir ienākusi pieaugošā ātrumā. Bibliotēkas aizvien ir atbildīgas par ticama un uzticama satura piedāvāšanu, par tā pieejamības nodrošināšanu it visur un ikvienam neatkarīgi no dzīves vai darba vietas, sevišķi domājot par mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.
Atgriežoties pie “klātienē vai attālināti?”, nenoliedzami jāatzīst, ka sērga ir nostiprinājusi krustojumbibliotēkas [es vienmēr esmu meklējis latvisku jēdzienu terminam “hybridlibrary”] pieeju, bet tomēr tuvākajos gadu desmitos turpināsies abu stāvokļu līdzāspastāvēšana. Jo visa sabiedrība aizvien dzīvo zināšanu sabiedrības krustcelēs. Tātad “klātienē un attālināti”!”

Informāciju sagatavoja:
Māra Jēkabsone
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka