⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Sagatavotas Nacionālās bibliogrāfijas tematiskās piekļuves vadlīnijas

Sagatavotas Nacionālās bibliogrāfijas tematiskās piekļuves vadlīnijas
22.12.2016

Latvijas Nacionālā bibliotēka sagatavojusi Starptautiskās Bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) izdevuma "Guidelines for Subject Access in National Bibliographies" tulkojumu latviešu valodā – "Nacionālās bibliogrāfijas tematiskās piekļuves vadlīnijas"(http://dom.lndb.lv/data/obj/file/332775.pdf ).

Nacionālās bibliogrāfijas tematiskās piekļuves vadlīniju darba grupa (Working Group on Guidelines for Subject Access by National Bibliographic Agencies) izstrādājusi vadlīnijas, pamatojoties uz IFLA Bibliogrāfijas sekcijas Nacionālās bibliogrāfijas vadlīniju darba grupas rekomendācijām "Nacionālā bibliogrāfija digitālajā laikmetā: ieteikumi un jauni virzieni" (National Bibliographies in the Digital Age: Guidance and New Directions) un tās ieinteresētību jaunajos virzienos. Šīs vadlīnijas ir kā pielikums 2009. gada vadlīnijām.

Tagad, kad daudzas valstis ir sākušas publicēt savas nacionālās bibliogrāfijas tiešsaistē, nepieciešams apsvērt jautājumu, kā integrēt lielo daudzumu nacionālo tiešsaistes resursu, kā tie būtu jākataloģizē un kā tos padarīt pieejamus, lai lietotāji varētu tos atrast.

Šīs vadlīnijas ir paredzētas speciālistiem – jauno nacionālo bibliogrāfiju ieviesējiem, institūciju vadītājiem un personālam, kuri saskaras ar lielo publikāciju daudzumu, jaunajām tehnoloģijām un medijiem, IFLA Bibliogrāfijas sekcijas vadlīniju lasītājiem un citiem, kas interesējas par tematiskās piekļuves stratēģijām.

Izdevums ir apstiprināts Informācijas un dokumentācijas standartizācijas tehniskās komitejas 2016. gada 25. oktobra sēdē un publicēts tikai elektroniskā formātā.

Informāciju sagatavoja:
Inta Virbule
Standartizācijas eksperte
Datu un zināšanu pārvaldības nodaļa
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67716195
e-pasts: inta.virbule@lnb.lv