⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

REĢIONU GALVENO BIBLIOTĒKU METODIĶU SEMINĀRA PREZENTĀCIJAS

14.01.2013

2012.gada 12.decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārs, kura laikā semināra dalībnieki  tika informēti par datu iegūšanas iespējām Centrālās Statistikas pārvaldes datubāzēs, fizisko personu datu aizsardzību, profesionālās pilnveides pasākumiem, plānošanu bibliotēkā un par citām saistošām tēmām.
Semināra prezentācijas pieejamas: http://www.lnb.lv/lv/regionu-galveno-biblioteku-metodiku-seminara-prezentacijas