⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Publicēts jauns LNB informatīvais biļetens

Publicēts jauns LNB informatīvais biļetens
19.02.2013

Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapā pieejams LNB konsultatīvā centra izveidotais informatīvais biļetens. Šajā biļetena numurā ietverta informācija par Bibliotēkas konsultatīvā centra 2012.gadā paveiktajiem darbiem un strukturālajām izmaiņām centra darbībā, kā arī sniegts ieskats plānotajās aktivitātēs 2013.gadā un ārzemju informācijas vides un grāmatizdošanas novitātēs.

„Lasiet, vērtējiet, ierosiniet, sūtiet mums savus ieteikumus, jo, tikai veidojot veiksmīgu komunikāciju un sadarbojoties, būs īstenojami mūsu kopējie mērķi! Būsim iecietīgi cits pret citu un arī problēmas risināsim ar savstarpēju sapratni un smaidu,” rosina centra vadītāja Evija Vjatere.

Jauno Bibliotēkas konsultatīvā centra informatīvo biļetenu skatīt šeit.