⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES KURSI

15.01.2013

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centrs aicina pieteikties profesionālajiem pilnveides kursiem, kas tiek plānoti 2013.gada februārī un martā.

Kursu piedāvājumā iekļautas četras jaunas programmas:

LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas pasniedzēja Andra Morkāna, Mag.sc.soc, lekcija „Verbālās un neverbālās komunikācijas kultūra”, Daugavpils Universitātes profesores  MaijasBurimassagatavotais kurss „Jaunākā literatūra pieaugušajiem”, Baibas Sporānes, Dr.ped., SPPI vadošā pētnieces lekcija  „Bibliotekāra profesionālās ētikas diskurss un situāciju analīze”, kā arī dalība docentes, Mg.Paed., Ligitas Smildziņas meistarklasē – treniņkursā „Runas māksla”.

Kursu grafiks

Dalību kursiem iespējams pieteikt LNB mājas lapā http://www.lnb.lv/lv/pieteikums-profesionalas-pilnveides-kursiem

Sīkāka informācija par kursiem, zvanot uz LNB Mācību centru: 67969129