⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Pieteikšanās uz 240 akadēmisko stundu programmu „Informācijas un bibliotēku zinību pamati”

Pieteikšanās uz 240 akadēmisko stundu programmu „Informācijas un bibliotēku zinību pamati”
23.07.2014

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centrs ir izsludinājis pieteikšanos uz 240 akadēmisko stundu programmu „Informācijas un bibliotēku zinību pamati”.
Profesionālās pilnveides programma "Informācijas un bibliotēku zinību pamati" nodrošina teorētisko sagatavotību un profesionālo meistarību jauniem bibliotēku nozares darbiniekiem, kas sāks vai tikai nesen strādā skolas, publiskajā, zinātniskā vai speciālā bibliotēkā.

Programmas mērķis ir sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai pēc programmas apguves klausītāji prastu plānot un organizēt darbu bibliotēkā.
Kursu dalībnieki pratīs apstrādāt dokumentus, sistematizēt krājumu, veidot bibliogrāfisko aprakstu, iegūs priekšstatu par krājuma inventarizāciju, pratīs sagatavot bibliotēku tās reģistrēšanai, pratīs norakstīt dokumentus, apgūs bibliotēkas pakalpojumu popularizēšanas veidus, pratīs meklēt informāciju, attīstīs saskarsmes prasmes klātienē un sniedzot pakalpojumus attālināti, apgūs darbu procesu izpētes un analīzes metodes, gūs priekšstatu par Latvijas bibliotēku politiku un normatīvajiem dokumentiem, bibliotēkas vadīšanas stilu, darbu plānošanu, zinās bibliotēkas publicitātes veidus, trenēs verbālo un ķermeņa valodu, pratīs vizuāli noformēt bibliotēkas vidi, pratīs iekārtot telpu atbilstoši fukncionālajām prasībām, iegūs izpratni par bibliotekāro ētiku.

Iepriekšējās izglītības prasības: vispārējā vidējā izglītība, cita profesionālā vidējā izglītība, augstākā izglītība citā nozarē. Pieteikties var līdz 8.septembrim, aizpildot elektronisko pieteikšanās lapu Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapā šeit – „Pieteikums kursiem

Sākot no 6.oktobra, klātienes nodarbības notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā, Mūkusalas ielā 3, 8.stāva. Mācību centrā un e-mācības notiks vidē: macies.lnb.lv

Programmas „Informācijas un bibliotēku zinību pamati” informatīvais apraksts:
LNB Mācību centra piedāvāto kursu anotācijas šeit – „240 stundu programma "Informācijas un bibliotēku zinību pamati” vai šeit: macies.lnb.lv.

Kontaktinformācija: Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centrs, Mūkusalas ielā 3, 8.stāva 806.kab.. E-pasts: macibu.centrs@lnb.lv; mob.tel.: 29259662.