⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Pie lasītājiem dodas jaunais

Pie lasītājiem dodas jaunais
15.04.2019

Klajā nācis LNB izdevuma "Literatūras ceļvedis" marta/aprīļa dubultnumurs. Atzīmējot Starptautisko bērnu grāmatu dienu, tajā iekļauta Ineses Paklones daiļdarbiem veltīta sadaļa. Aktualizēta arī mediju vides daudzveidība, medijpratības un kritiskās domāšanas nozīmīgums.

"Literatūras ceļveža" tekstu autoru un veidotāju komandai izdevuma pirmā pastāvēšanas gada laikā gan apzināti, gan nevilšus izdevies paplašināt ietverto tēmu loku, nu jau aptverot tematiku no daiļliteratūras līdz nopietniem vēsturiskiem pētījumiem un filozofiskiem tekstiem. Šobrīd piedāvājam bibliotekāriem un citiem interesentiem ne vien idejas krājuma komplektēšanai un literāro pasākumu un sarunu organizēšanai, bet iepazīstinām arī ar nozaru literatūru, ko iespējams izlasīt gan LNB, gan citās lielākajās bibliotēkās vai pasūtīt ar SBA starpniecību. Aicinām informēt par šīm iespējām arī savus lasītājus!

Aizvien nozīmīgāku vietu mūsu ikdienā ieņem daudzveidīgā mediju pasaule, līdz ar to vairs nav iespējams dzīvot bez prasmes šajā pasaulē orientēties, turklāt – ņemot talkā kritisko domāšanu: vairāki izdevumi šoreiz veltīti mediju tematikai.

Aprīlis mūsu valstī, kā allaž, iezīmējas ne vien ar Bibliotēku nedēļas norisēm – šajā mēnesī atzīmējam arī Starptautisko bērnu grāmatu dienu. Katrā no “Literatūras ceļveža” numuriem esam centušies izcelt arī kādu no mūs īpaši uzrunājušiem bērnu izdevumiem. Aprīļa numurā bērnu literatūrai atvēlēta atsevišķa sadaļa, kurā kultūras žurnāliste Liega Piešiņa raksturojusi rakstnieces un tulkotājas Ineses Paklones devumu bērnu literatūras nozarē. Paklones izvēlētā darbu tematika nav vienkārša, tā prasa nopietnu lasīšanu un izlasītā analīzi – iesakām šos darbus lasīt un pārrunāt kopā ar savām mazajām atvasēm.

Par jaunākā “Literatūras ceļveža” numura “īpašo odziņu” varam uzskatīt absolūti unikālu privāta izdevēja Vācijā sagatavotu fotoalbumu par Latviju un tās ļaudīm Pirmā pasaules kara laikā 1916.–1918. gadā. Kaut poligrāfiskā aspektā visai necils, pelēcīgs un ne pārāk apjomīgs, šis izdevums uzrunā un pārliecina ar savu attieksmi un ļauj sajust mūsu nācijas tā brīža izjūtas. Latvijā tolaik nejauši nonākuša profesionāla vācu fotogrāfa kamera strādājusi intuitīvi precīzi un ļauj mums uz sevi paraudzīties it kā no malas. Arī no šodienas skatupunkta. Izdevums Latvijā pieejams ļoti ierobežotā eksemplaritātē, par tā aplūkošanas iespējām aicinām interesēties Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.

Lai mums visiem izdodas piedzīvot brīnišķīgu pavasari!

Papildu informācija:
Anda Saldovere
Bibliotēku attīstības centra
Projektu koordinatore
Attīstības departaments
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr. 67716047
Mob. tālr. 29336112
e-pasts: anda.saldovere@lnb.lv