⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Nedēļas preses apskats

Nedēļas preses apskats
03.03.2023

LNB preses apskatā lasiet:

– Laikrakstā Kultūras Diena un izklaide arhitektam Gunāram Asarim (23.06.1934.–21.02.2023.) veltīts raksts. Rakstā ievietotā attēla parakstā atzīmēts: “…tieši Gunārs Asaris zvanīja Gunāram Birkertam 1988. gada Ziemassvētkos un aicināja Meistaru projektēt Latvijas Nacionālo bibliotēku”.- laikraksts Druva raksta par bibliotēku darbu medijpratības jomā,
– rakstā “Spēja kritiski domāt ir katram” lasāms LNB mediju nozares eksperta Emīla Rotgalvja viedoklis par medijpratības veicināšanas nozīmi,
– LNB Bērnu literatūras centrā ar portāla Fizmix.lv piedalīšanos tiks atvērta grāmata “Eksperimenti visam gadam”,
– Aizkraukles novada bibliotēka šogad atzīmē simtgadi,
– Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs viesojas Korģenes bibliotēkā,
– darbu sāk Penkules bibliotēkas vadītāja Sigita Serbuļenko,
– Augšdaugavas novada Tabores pagasta bibliotēkas vadītājas Ilgas  Ķiplukas vēstījums par grāmatu lasīšanas nozīmi,
– Vaidavas pagasta bibliotēkā notiek biblioterapijas nodarbība.

Kontaktinformācija
Evija Vjatere
Latvijas Nācionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
evija.vjatere@lnb.lv