⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

LNB preses apskats 28.10.2022.

LNB preses apskats 28.10.2022.
28.10.2022

 Jaunākajā LNB preses apskatā par aktuālo nozarē:

-par kultūras mantojuma satura digitalizāciju;
-Bikibuku oriģinālilustrāciju izstāde "BikiMetrs" Latvijas Nacionālājā bibliotēkā;
-konference "Strēlerte un divi Johansoni";
-grāmatu izstāde Frankfurtē;
-Tomes bibliotēkai – 100, kā arī citi jaunumi un aktualitātes Latvijas publiskajās bibliotēkās.

Kontaktinformācija
Evija Vjatere
Latvijas Nācionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
evija.vjatere@lnb.lv