⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

LNB preses apskats 18.02.2022.

LNB preses apskats 18.02.2022.
18.02.2022

18. februāra Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) preses apskatā lasiet:

– par vērtīgu LNB krājuma papildinājumu (Latvijas Avīze);
– par ziedojumiem LNB Atbalsta biedrībai un veiktajiem pasākumiem (Laiks);
– arhitektam Gunāram Birkertam veltīto izstādi (Latvija Amerikā);
– laikrakstā "Ziemeļlatvija" publicētu sarunu ar Dr.hist. Viju Daukšti (Ziemeļlatvija);
– sarunu ar Pārventas bibliotēkas vadītāju Solvitu Štekerhofu (Ventas Balss);
– par aktualitātēm Turlavas bibliotēkā (Kurzemnieks), kā arī citi jaunumi.

Papildu informācija:
Evija Vjatere
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67716053
e-pasts: evija.vjatere@lnb.lv