⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

LNB preses apskats 12.03.2021.

LNB preses apskats 12.03.2021.
12.03.2021

12. marta Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) preses apskatā lasiet:

– trimdas archivālijas LNB Alekseja Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītavas krājumā (Laiks);
– Skaļās lasīšanas sacensības (Ventas Balss);
– Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa (Stars);
– Jēkabpils pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļai – jaunas telpas (Brīvā Daugava);
– Dr.arch. Zane Ramiņa par Helsinku Centrālo bibliotēku, kā arī citi jaunumi.

Papildu informācija:
Evija Vjatere
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67716053
e-pasts: evija.vjatere@lnb.lv