⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

LNB Mācību centra kursu piedāvājums

13.01.2014

Šajā trimestrī, papildus pieprasītajām kursu programmām, tiek piedāvātas arī 6 jaunas programmas:

  • 03.02. „Ķermeņa valodas nozīme saskarsmē” – Kaspars Bikše,
  • 04.02. „Pozitīvās psiholoģijas izmantojums bibliotēkā” – Kaspars Bikše,
  • 06.02. un 12.02. „Kā oranizēt mācības pieaugušajiem”  (2 dienas) – Inguna Arāja,
  • 27.02. „Personīgā stila izveide” – Dina Irkle,
  • 17.03. – 21.03. 36 stundu programma „Skolēnu vispārējo kompetenču attīstība bibliotēkā” – L.Langenfelde, L.Vēvere, D.Pakalna, I.Krūmiņa, Dž.Dzirkale-Maļavkina,
  • 27.03. „Fotoattēlu pēcapstrāde” – Māris Meļņikovs.

 

Izmantojiet iespēju apmeklēt Kaspara Bikšes lekcijas, jo lektors Latvijā atrodas salīdzinoši īsu laiku un vēlreiz viņa tiks piedāvātas tikai 2014.gada decembrī.

Kurss „Kā organizēt mācības pieaugušajiem” būs aktuāls visiem, kuri savā darbā sastopas ar situācijām, kad nepieciešamas zināšanas pieaugušo pedagoģijā, un ne tikai kā lektoriem vai nodarbību/pasākumu vadītājiem, bet arī ikdienas darbā ar pieagušajiem.

Jaunā 36 stundu programma „Skolēnu vispārējo kompetenču attīstība bibliotēkā” paredzēta skolu un publisko bibliotēku bibliotekāriem, jo skolēni ir gan skolu, gan publisko bibliotēku lietotāji, tāpēc bibliotekārajā darbā ar skolēniem ir daudz kopīga.

Kursa „Personīgā stila izveide” lektore Dina Irkle ir radošām un netradicionālām idejām bagāta stila veidošanas praktiķe. Viņas veikums mūs ir priecējis TV šovā „Koru kari, kurā viņa bija abu Cēsu koru interesanto un skaisto tērpu dizainere. Aicinām būt aktīvien un pirms kursiem iesūtīt sev interesējošos jautājumus!

Kurss „Fotoattēlu pēcapstrāde” būs aktuāls tiem, kuri vēlas iegūt zināšanas par fotoattēlu apstrādes pamatiem un iespējām šajā jomā.

Kursu grafiks