⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

LNB DISKUSIJU KLUBS „GŪTENBERGA GALAKTIKA” AICINA UZ GADA PIRMO SANĀKSMI

15.01.2013

2013.gada 17.janvārī plkst. 15.00 LNB Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā (Tērbatas ielā 75, 3. stāvā, 310. telpā)  Inese Auziņa-Smita iepazīstinās ar projektu, kas ir viņas hobijs un lolojums jau vairāk nekā 10 gadu: „Lielbritānijas latviešu sarīkojumu programmu datubāze — kultūras vēstures liecības”.   Lielbritānijas latviešu arhīvā, kas atrodas Daugavas Vanagu fonda lauku īpašumā “Straumēni” (Anglijas vidienē) glabājās vienreizējs krājums — vairāk nekā 3000 sarīkojumu  programmu, dziesmu svētku vadītāju saraksti un citas Lielbritānijas latviešu sabiedriskās dzīves liecības. Materiāli sistematizēti  hronoloģiski  tematiskās mapēs, dodot vispārīgu pārskatu par trimdas sabiedrības rosību  Lielbritānijā kopš 1946.gada. To izpēti un izmantošanu kavē sistematizācijas trūkums pēc sīkākiem saturiskiem sadalījumiem (piemēram: kori, diriģenti, dziedātāji). Lai atvieglotu meklēšanu, tiek veidota datubāze un tīmekļa vietne, kas varētu arī būt par paraugu citiem līdzīgu kolekciju glabātājiem. 

Kādēļ tiek veidota šāda datu bāze?  Sarīkojumu programmas ir sīkiespiedumi un  lielākoties  ir “paslēpti”  informācijas avoti, ko bibliotēkas un citas iestādes reti kataloģizē, tā būtiski kavējot to izmantošanu. Bet programmas satur ļoti specifisku informāciju, kas reti atrodama viegli pieejamos avotos. Tādēļ  informācija jāatklāj pēc iespējas plašākam interesentu lokam,  uzskata I.Auziņa-Smita. Sarīkojumu programmas vizuāli un saturiski vienlaicīgi atklāj un dokumentē mūsu trimdas kultūras vēsturi, tā pierādot trimdas kultūras un trimdinieku dzīvotspēju un vitalitāti. Cik zināms, šī būs pirmā latviešu sarīkojumu programmu datu bāze pasaulē.

Kas ir datu bāzes mērķauditorija?   Tie ir zinātnieki (piemēram, muzikologi, vēsturnieki, sociologi, sabiedrības/kultūras pētnieki),  kultūras darbinieki  (piemēram, kordiriģenti), mūzikas bibliotekāriun citi interesenti. Tākā šis sarīkojumu programmu krājums tagad nogādāts Rīgā, „Gūtenberga galaktikas”  dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar dažādu programmu izlasi.

I.Auziņa-Smita ir Latviešu dokumentācijas centra  (LDC, kas dibināts  1988.gadā), veidotāja un vadītāja. Kopš 2001.g. LDC ietilpst Lielbritānijas latviešu arhīvs. Viņa ir arī Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā Kultūras dokumentācijas nozares vadītāja. Ilgus gadus sadarbojusies ar Latvijas Bibliotekāru biedrību, kā arī bibliotēkām, arhīviem un muzejiem Latvijā, īpaši ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēku.                       

Ja trimdas kultūras sāpe Jums ir tuva, vēlaties sadarboties ar kolēģiem un uzzināt vairāk — būsiet gaidīti „Gūtenberga galaktikā”!

Latvijas Nacionālās bibliotēkas

Grāmatniecības un bibliotēku vēstures diskusijkluba „Gūtenberga galaktika” sekretariāts.

Telefons: 67312776,

E-pasts: Aina.Strale@lnb.lv