⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

“Literatūras ceļvedis” oktobra numurs

“Literatūras ceļvedis” oktobra numurs
07.11.2022

LNB Bibliotēku attīstības centra speciālistu veidotā izdevuma “Literatūras ceļvedis” jaunākais numurs nonāk pie Latvijas bibliotekāriem nedēļā, kurā LNB notiek arī vairākas citas nozīmīgas ar lasīšanu un bibliotēku krājumu veidošanu saistītas norises.

Rīgas Grāmatu svētki, kā arī BAC organizētais publisko bibliotēku krājuma komplektēšanas speciālistu seminārs, kurā pārrunāti jautājumi, kuri skar gan oriģinālliteratūras un ukraiņu literatūras krājuma veidošanu, gan krājuma saglabāšanu un gatavību tā aizsardzībai iespējamās krīzes situācijās. Pie citiem īpaši nozīmīgiem grāmatām veltītiem notikumiem minami arī Mārtiņa Ķibilda grāmatas “Atslēgas” atvēršanas svētki.

 

Jau otro nedēļu turpinās grāmatu nodošana Latvijas reģionu bibliotēkām KM finansētās, LNB BAC īstenotās programmas “Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” ietvaros.

 Ar jauniem, saistošiem latviešu literatūrai un kultūrvēsturei veltītiem un nozaru literatūras izdevumiem, vairāki no kuriem iekļauti arī Grāmatu iepirkuma programmas sarakstā, piedāvājam iepazīties “Literatūras ceļveža” oktobra numurā.Papildus informācija:


Anda Saldovere
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
29336112
anda.saldovere@lnb.lv