⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Jauns mācību seminārs bibliotekāriem „Elektroniskā vide un e-pakalpojumi”

30.01.2014
Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), iesaistot Latvijas Valsts radio un televīzijas centru, Valsts ieņēmumu dienestu, Lauku atbalsts dienestu un Uzņēmumu reģistru, izstrādājis mācību semināru publisko bibliotēku bibliotekāriem par elektronisko vidi un e-pakalpojumiem.

Pamatojoties uz 3td pētījumu datiem un 2013.gada rudenī VARAM veikto ekspresaptauju, tika izstrādāta mācību semināra programma, kuras mērķi ir:

  • iepazīstināt Latvijas publisko bibliotēku bibliotekārus ar jaunāko informāciju e-pakalpojumu un dažādu valsts izveidoto e-iespēju jomā, uzskatāmi demonstrējot dažādu risinājumu piedāvātās iespējas, kas var noderēt pašiem bibliotekāriem personīgi, gan konsultējot bibliotēkas apmeklētājus;
  • sniegt informāciju par e-parakstu un datora sagatavošanu, lai bibliotēku lietotājiem tiktu nodrošināta iespēja izmantot datorus ar visu nepieciešamo programmatūru un viedkaršu lasītāju e-paraksta izmantošanai dažādu formalitāšu kārtošanā, kā arī praktiska informācija par pieteikšanos e-parakstam un e-ID karšu aktivizēšanu;
  • nodrošināt bibliotekārus ar informatīvajiem materiāliem un informāciju par tiešsaistē esošajiem materiāliem (bukleti, rokasgrāmatas, video pamācības u.c.) par e-pakalpojumiem un portāliem, kas nodrošina tos, bibliotēku lietotāju apkalpošanai un konsultēšanai;
  • klātienē diskutēt un atbildēt uz jautājumiem par bibliotekāriem un bibliotēku lietotājiem aktuālām tēmām saistībā ar e-pakalpojumiem, to lietošanu.

Mācību semināra saturu veido 5 moduļi:

1)   Elektroniskā vide – aktuālākais un jaunākais, ko nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas speciālisti,

2)   E-paraksts, tā izmantošanas iespējas un priekšrocības, ko nodrošina Latvijas Valsts radio un televīzijas centra speciālisti,

3)   Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskā deklarēšanās sistēma, ko nodrošina Valsts ieņēmumu dienesta speciālisti,

4)   Lauku atbalsta dienesta Elektroniskā pieteikšanās sistēma, sistēmā pieejamie e-pakalpojumi, palīgmateriāli pakalpojumu pieteikšanai, ko nodrošina Lauku atbalsta dienesta speciālisti,

5)   Uzņēmumu reģistrs: e-pakalpojumi un jaunumi, ko nodrošina Uzņēmumu reģistra speciālisti.

Mācību semināra apjoms ir 3 akadēmiskās stundas (3 X 45 min.) un tā norise tiek īstenota lekcijas veidā (bez dalībnieku praktiskas līdzdarbošanās).

Izstrādātā mācību semināra programma pirmo reizi tika īstenota pilotsemināra formā Ogres Centrālajā bibliotēkā 2013.gada 12.decembrī, kur piedalījās 18 Ogres reģiona publisko bibliotēku bibliotekāri.

No bibliotekāru atsauksmēm:

„Labs un noderīgs seminārs, uzzināju arī lietas, ko iepriekš nezināju. Daudzas lietas jāpamēģina darīt praktiski…”

„Seminārs noderīgs, daudzas lietas bija zināmas, bet atsvaidzināju zināšanas. Paldies!”

„Ļoti konkrēta informācija, nekā lieka!” 

Mācību semināra īstenošana tiks uzsākta 4.februārī Liepājas Reģionālajā mācību centrā. Tā norise reģionu galvenajās bibliotēkās plānota līdz pat šī gada jūnijam.

Ziņu sagatavoja:
Inga Niedra
Apmācību koordinatore
KISC vecākā referente
inga.niedra@kis.gov.lv