⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Izsludināts konkurss Voldemāra Caunes balvai „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”

Izsludināts konkurss Voldemāra Caunes balvai „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”
07.10.2013

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka 2013.gada 2.oktobrī izsludina konkursu Voldemāra Caunes balvai „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”, kuru piešķir reizi gadā bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas. 

Voldemārs Caune, bibliotekārs, bibliogrāfs un žurnālists, no 1919.gada līdz 1923.gadam strādāja par pārzini Liepājas pilsētas bibliotēkā, kur 1919.gada 16.decembrī atklāja pirmo bērnu literatūras nodaļu. 1947.gadā, paplašinot pilsētas 1.bibliotēkas bērnu nodaļu, tika izveidota Liepājas 1.bērnu bibliotēka.

2007.gadā, atzīmējot Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 230.gadskārtu un godinot Voldemāra Caunes ieguldījumu bērnu bibliotekārajā apkalpošanā, Liepājas CZB nodibināja ikgadēju balvu bibliotekāriem darbā ar bērniem. 

Voldemāra Caunes balvu līdz šim saņēmuši:

2007. – Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāles – bērnu bibliotēkas „Vecliepājas Rūķis” kolektīvs;

2008. – Tatjana Rjazanova, Aizkraukles pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas galvenā bibliotekāre, Ilze Marga, Rīgas Centrālās bibliotēkas grāmatu izsniegšanas punkta vadītāja Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā;

2009. – Vilhelmīne Jakimova, Preiļu galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītāja, Gunta Grandāne, Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas vadītāja;

2010. – Ieva Račika, Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre, Anita Markoviča, Gulbenes novada Līgo pagasta bibliotēkas vadītāja,

2011. – Ilga Kaupuža, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre, Mirdza Kraskure, Grobiņas novada Grobiņas pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļas bibliotekāre,

2012. – Anita Tuleiko, Aizputes novada Cīravas pagasta bibliotēkas vadītāja, Līga Bujane, Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre.

Konkursa pieteikums Voldemāra Caunes balvai 2013.gadā „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem” iesniedzams Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā (Liepāja, Zivju iela 7, LV-3401) līdz 2013.gada 11.novembrim (pasta zīmogs). 

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejami Liepājas CZB mājas lapā: www.liepajasczb.lv

 Papildus informācija pa tālruņiem: 634 24210 un 634 24570

Konkursa nolikums

Pieteikuma anketa