⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Iznācis marta Literatūras ceļveža numurs

Iznācis marta Literatūras ceļveža numurs
05.04.2022

Mums visiem tik neizprotamajā un sarežģītajā – gan nomācošām ikdienas domām, gan pavasarim netipiskiem vējiem un sniegiem pilnajāpavasarī pie lasītājiem dodas marta “Literatūras ceļvedis”. Ceram, ka tā satura iepazīšana palīdzēs rast kaut nelielu patvērumu no apkārtējās dzīves negācijām.

Satura veidošanā līdzdarbojušies gan LNB speciālisti, gan mūsu sadarbības partneri Latvijas reģionos. Kā allaž, piedāvājam jaunumus dokumentālajā prozā, kā arī vēstures, mākslas, veselības, sporta un citās nozarēs.

Papildu informācija:
Anda Saldovere
projektu koordinatore
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
tālr. 29336112
e-pasts: anda.saldovere@lnb.lv