Izdevums tapis ar pārliecību, ka sabiedrības attieksme pret skolas bibliotēku ir tās vērtību mēraukla pret izglītību kopumā. Tas paredzēts visiem skolu bibliotekāriem, skolu vadītājiem, skolotājiem, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem, vecākiem.

Izdevuma saturu veido 37 autori. “Skolas Bibliotēkas” administratīvo vadību nodrošināja izdevniecība “Skolas Vārds” un tās galvenā redaktore Vita Pļaviņa.

Izdevums ir Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB), Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LBB) Bibliotēku attīstības centra un LNB Kompetenču attīstības centra radošas un efektīvas sadarbības rezultāts.

Informāciju sagatavoja:
Aija Jankava
LBB Bērnu un skolu bibliotēku sekcijas vadītāja