⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Darbu sākusi Latvijas bibliotēku portāla atjaunotā versija

Darbu sākusi Latvijas bibliotēku portāla atjaunotā versija
02.12.2019

30. oktobrī darbu sākusi Latvijas Bibliotēku portāla (www.biblioteka.lv) atjaunotā versija, kas veidota nolūkā palīdzēt nozares speciālistiem orientēties nozares tendencēs un sniegt padziļinātu informāciju par dažādiem bibliotekārā darba virzieniem. Jaunajā portāla versijā var lasīt gan ziņas un rakstus, gan iepazīties ar jaunāko profesionālo literatūru, kā arī atrast noderīgus semināru, konferenču un lekciju video ierakstus profesionālajai pilnveidei.

Par Latvijas Bibliotēku portāla saturu kā līdz šim atbild Latvijas Nacionālā bibliotēka, tehnisko uzturēšanu veic Kultūras informācijas sistēmu centrs. Jaunā portāla arhīvā atrodama arī iepriekšējā portāla versijā – pirmajā lapā un nozares informācijas lapā – publicētā informācija.

Portāla redakcija ir sagatavojusi apkopojumu par portāla pirmajā darbības mēnesī, novembrī, publicētajiem rakstiem. Tajā var lasīt par atziņām, kas gūtas, starptautiskā konferencē vērtējot programmas “Kultūras skolas soma” pirmā gada pieredzi. Tāpat izcelts raksts, kas analizē publisko bibliotēku darbības skaitliskos rādītājus mūsdienās un laikposmā starp 1927. un 1937. gadu.  Vēl viens no izceltajiem rakstiem atgādina, ka 29. novembrī aprit 25 gadi, kopš publicēta IFLA/UNESCO Publisko bibliotēku manifesta atjaunotā versija, uzsverot manifesta nozīmi pagātnē un ieskicējot tā lomu šodienas un nākotnes informācijas sabiedrībā. Turklāt nozares speciālisti tiek aicināti pievērst uzmanību rakstam par Latvijas Nacionālajā bibliotēkā aizvadīto semināru par akadēmisko godīgumu un ētiku augstākajā izglītībā. Vēl vienā rakstā tiek stāstīts par instrumentu kopu jeb matricu, kuru izstrādājis Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju Eiropas birojs, lai palīdzētu bibliotēkām darbā ar ilgtspējības attīstības mērķiem. Vēl vienā saistošā rakstā tiek piedāvāts salīdzinājums par skolu bibliotēku darba ikdienu Eiropā un Amerikā. Uzmanības vērts ir arī Baltijas mediju pētījums, kas īstenots 2018. un 2019. gadā un kurā analizētas tendences, būtiskākie jautājumi un finanšu rādītāji Igaunijas, Latvijas un Lietuvas mediju tirgos, uzsverot, ka mediju darbību šobrīd lielā mērā nosaka cīņa par demokrātiju, auditoriju un naudu.

Aicinām bibliotekārus iepazīt Latvijas bibliotēku portāla jauno struktūru un saturu un aktīvi izmantot tā piedāvātās iespējas, lai meklētu sev noderīgu profesionālo informāciju.

Kristīne Deksne
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
Bibliotēku portāla redaktore
tālr.: 67716043
portals@lnb.lv
kristine.deksne@lnb.lv