⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Bibliotēku portāla rakstu apkopojums: februaris

Bibliotēku portāla rakstu apkopojums: februaris
01.03.2023

Pie lasītājiem dodas Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra sagatavotais pārskats par galvenajiem rakstiem, kas tikuši publicēti Bibliotēku portālā šajā laika periodā.
Pārskatā atradīsiet ziņas par šādām tēmām:

  • Darbu sāk izdevuma “Literatūras ceļvedis” tīmekļvietne,
  • Latvijas periodika 2019.–2022. gadā: situācijas izvērtējums,
  • Medijpratības un citi noderīgi materiāli bibliotekāriem,
  • Izdevums “Bibliotēku statistika un snieguma rādītāji”,
  • Materiāli par 4 līdz 7 gadus vecu bērnu digitālo drošību,
  • Padomi bibliotekāriem medijpratības darbā ar senioriem, 
  • Bibliotekāri kā vietējās sociālās noturības veidotāji, 
  • Latvijas Bibliotekāru izglītības apvienības biļetens 2023

Kontaktinformācija:
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
anna.iltnere@lnb.lv
pasts@lnb.lv