⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Bibliotēku portāla rakstu apkopojums: aprīlis

Bibliotēku portāla rakstu apkopojums: aprīlis
05.05.2020

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs aicina iepazīties ar pārskatu par galvenajiem rakstiem, kas tikuši publicēti Bibliotēku portālā šā gada aprīlī.

Pārskatā atradīsiet ziņas par šādām tēmām:

  • Bibliotēku aktivitātes tiešsaistē: idejas attālinātiem pakalpojumiem
  • Drošākai videokonferenču rīku izmantošanai
  • Tiešsaistes lekciju riski un ieguvumi (pieredzes stāsts)
  • Lietuvas bibliotēku atbalsts veselības aprūpes speciālistiem
  • Mūsdienu prasībām atbilstošas bibliotēku speciālistu profesionālās prasmes un zināšanas
  • Idejas profesionālajai pilnveidei nozares speciālistiem: pašorganizēšanās un laika plānošana
  • Skolu bibliotēku darba ikdiena Āfrikā un Austrālijā (3. daļa)
  • UNESCO uzsver dokumentārā mantojuma lomu pandēmijas laikā
  • Aicinājums lietot ISBN, ISMN un ISSN
  • Apstiprināts atjauninātais Latvijas bibliotekāru ētikas kodekss

Par citām bibliotēku nozares aktualitātēm lasiet Latvijas Bibliotēku portālā www.biblioteka.lv.

Ikviens bibliotekārs aicināts piedalīties Bibliotēku portāla satura veidošanā, atsūtot sagatavoto / atrasto informāciju uz e-pastu portals@lnb.lv.

Kontaktinformācija:
Kristīne Deksne
Tīmekļa resursu redaktore
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67716043
E-pasts: kristine.deksne@lnb.lv