⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Bibliotēkas krājumā jauna grāmata – «Староверы Латгалии: «своё» и «чужое»

Bibliotēkas krājumā jauna grāmata – «Староверы Латгалии: «своё» и «чужое»
20.11.2014

Krājuma autore, filoloģijas zinātņu maģistre un Daugavpils Universitātes doktorante Nataļja Ivanova, nodeva savu rakstu krājumu bibliotēkai publiskai izmantošanai.  Krājumu ir izdevusi Vācijas Nacionālā bibliotēka, un tas ir adresēts studentiem, filologiem, vēsturniekiem, novadpētniekiem un citiem interesentiem.

Nataļja Ivanova ir vairākkārt publicējusi savus rakstus Latvijas un Krievijas zinātniskajos žurnālos un divas reizes kļuvusi par laureāti jauno pētnieku konkursā, kurš ir veltīts mūsu izcilā novadnieka Ivana Zavoloko piemiņai.

Savos rakstos krājuma autore analizē reliģiska satura poētiskos tekstus, kas savākti ekspedīcijas laikā Daugavpils reģionā no 2011. līdz 2013. gadam. Autore mēģina definēt, ko vecticībniekiem nozīmē jēdziens “svešais” un kas viņu izpratnē ir “savējais”, kā arī apraksta veiktā sociolingvistiskā pētījuma rezultātus – dažādu reliģisko konfesiju viedokļus par vecticībniekiem Daugavpilī un Daugavpils novadā.

Šobrīd Latvijā darbojas 71 vecticībnieku draudze, kas apvieno ap 70 000 vecticībnieku. Lielākā daļa dzīvo Latgalē. Senie raksti “Deguču hronika” vēsta, ka pirmie vecticībnieki Daugavpils tuvumā apmetās 1660. gadā un Liģinišķu sādžā uzcēla pirmo dievnamu. Vēlāk dievnamus cēla arī citur Latgalē un Latvijā.

Rakstu krājums ir pieejams Latgales Centrālās bibliotēkas Lasītavā.

Informāciju sagatavoja:
LCB KAN vadītāja
Zenona Tihomirova
tālr.: 65476342
e-pasts: zenona.tihomirova@lcb.lv