⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Bibliotēkas krājumā jauna grāmata – «Возвращение в Город Эн»

22.10.2015

Latgales Centrālās bibliotēkas lasītavā ir pieejama Daugavpils žurnālista Aleksandra Iļjinska grāmata «Возвращение в Город Эн», kas ir vēl viena unikāla dāvana mūsu pilsētai Daugavpils 740 gadu jubilejā.

Tas ir rakstu krājums, ar kuru autors ne tikai atgādina lasītājiem par Leonīda Dobičina slavenās grāmatas «Город Эн» tapšanas vēsturi, bet arī mēģina atspoguļot pilsētas vēsturi uz 19.-20.gs. sliekšņa, kā arī izsekot, kāda mūsu pilsēta izskatījās Dobičina grāmatas tapšanas laikā, pagājušā gadsimta 30. gados.

Grāmatas autors lasītājus iepazīstina ar sen aizmirstiem un maz zināmiem faktiem par Daugavpils pilsētu, mikrorajonu vēsturi, teātra un kultūras dzīvi aizvadītajā gadsimtā. Mūsdienu daugavpiliešiem noteikti būs interesanti iepazīties ar Daugavpils autotransporta pirmsākumiem, ūdensvada tapšanas vēsturi un citām ievērojamām norisēm pilsētas dzīvē.

Grāmata izdota nelielā tirāžā krievu valodā, to papildina foto materiāli un zīmējumi no Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja fondiem. Krājumu izdeva Latvijas krievu kopienas Daugavpils nodaļa ar Daugavpils domes finansiālu atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
LCB bibliotekāre
Olga Beilina
Tālr.: 65426422
E-pasts: olga.beilina@lcb.lv