⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Atvērs dzejas almanaha «Вехи времени» otro sējumu

Atvērs dzejas almanaha «Вехи времени» otro sējumu
05.12.2018

13. decembrī plkst. 15.00 Latgales Centrālās bibliotēkas Periodikas sektorā (Rīgas ielā 22a, 2. stāvā) notiks Daugavpils krievu rakstnieku organizācijas dzejas almanaha «Вехи времени» otrā sējuma atvēršanas pasākums. Grāmata ir izdota ar Daugavpils pilsētas domes finansiālu atbalstu.

Diloģija «Вехи времени» ir Daugavpils krievu rakstnieku organizācijas veltījums Latvijas simtgadei. Tajā apkopoti dažādu autoru dzejas paraugi (un daži prozas fragmenti), kas ņemti no dažādu gadu periodiskajiem izdevumiem, kopkrājumiem vai autoru individuālajiem krājumiem. Zīmīgi, ka visi autori ir tā vai citādi saistīti ar Daugavpili – šeit dzimuši, auguši, rakstījuši un/vai veltījuši pilsētai savas rindas. Diloģijas pirmais sējums nāca klajā 2017. gada nogalē, šogad ir iznācis turpinājums. Izdevuma redaktore tāpat kā iepriekš ir Irina Strazdonika‑Pļačko, sastādītāja – Valentīna Prudņikova.

Almanahā iekļautie darbi ir strukturēti dažādās tematiskās kopās. Tie ir sacerējumi par Latviju un Latgali, veltījumi Daugavpilij, apceres par pilsētas vēsturi, vietējo autoru dzeja un proza bērniem, Daugavpils dziesminieku teksti. Izdevums satur darbus krievu, latviešu un poļu valodā.

Dzejas almanaha «Вехи времени» otrā sējuma atvēršanas pasākums notiks 13. decembrī plkst. 15.00 Latgales Centrālās bibliotēkas Periodikas sektorā (Rīgas ielā 22a, 2. stāvā). Ieeja – brīva.

Pasākuma publicitātes vajadzībām tā laikā var tikt veikta filmēšana un fotografēšana.

Informāciju sagatavoja:
LCB sabiedrisko attiecību vadītāja
Inga Gedžūne
Tālr.: 654 76345
e-pasts: inga.gedzune@lcb.lv
www.facebook.com/lcb.lv