Lasīt ir stilīgi!
Kategorijas 
Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi:
 • Lietotāju reģistrācija bibliotēkā;
 • Lasītāja kartes izsniegšana;
 • Grāmatu un citu bibliotēku krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās;
 • Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu un ceļvežu izmantošana uz vietas bibliotēkā;
 • Novadpētniecības literatūra, tematiskās mapes;
 • Dažādu uzziņu izpilde;
 • Grāmatu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma;
 • Datoru un interneta bezmaksas izmantošana;
 • Bezvadu interneta jeb Wi-Fi bezmaksas izmantošana;
 • Tematiskie un literārie pasākumi;
 • Ekskursijas bibliotēkā.
1
Cik bieži tu lasi grāmatas?
Katru dienu
Reizi nedēļā
Reizi mēnesī
Reizi pusgadā
Es nelasu grāmatas