Lasīt ir prieks!

Atgriežas “Skaistā vasara bibliotēkā”

Pēc divu gadu pārtraukuma Daugavpils publiskajās bibliotēkās atkal norisināsies iemīļotā lasītveicināšanas programma “Skaistā vasara bibliotēkā”, kas skolas vecuma bērniem sniedz iespēju aizraujoši un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Programmā tiek piedāvātas jautras un izzinošas nodarbības individuāliem dalībniekiem un vairāki tematiski pasākumi bērnu vasaras nometņu grupām.

Sākot no 9. jūnija, visus trīs vasaras brīvlaika mēnešus ceturtdienās no plkst. 11.00 Latgales Centrālās bibliotēkas (LCB) filiālēs bērniem tiks piedāvātas īpaši veidotas nodarbības – tematiski pasākumi un novadpētniecības stundas, radošas darbnīcas un izzinošas spēles, literāras un sporta stafetes, galda spēļu turnīri, kvesti u. c. 25. augustā katrā bibliotēkā tiks rīkots noslēguma pasākums, lai atskatītos uz kopīgi pavadīto laiku un pasniegtu balvas aktīvākajiem lasītveicināšanas programmas “Skaistā vasara bibliotēkā” dalībniekiem.


Lasīt tālāk »»

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) izveidotā un vadītā lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” notiek jau 22.gadu. Šogad katrā vecumgrupā ir septiņas grāmatas, bet Vecāku žūrijas kolekcijā – piecas.
Šī gada “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” kolekciju veido 33 grāmatas no 10 izdevniecībām. Tās ir 15 oriģinālliteratūras grāmatas – no tām vairākas debijas bērnu literatūrā - Rebekai Lukošus, Ilzei Skrastiņai, Žanetei Lazdovskai, kā arī iemīļotu bērnu un jauniešu grāmatu autoru devums – Juris Zvirgzdiņš, Daina Ozoliņa, Luīze Pastore un Laura Vinogradova. Kolekcijā iekļauta arī Ineses Zanderes, Ineses Paklones, Lotes Vilmas Vītiņas dzeja un dzejnieku kopdarbs – dokumentālajai izrādei “Netikumīgie” rakstītie dzejoļi.
Tulkoto literatūru pārstāv 18 grāmatas no 11 valodām – igauņu, angļu, poļu, franču, vācu, lietuviešu, nīderlandiešu, norvēģu, somu, slovēņu un zviedru.


Lasīt tālāk »»

Kampaņa “Uzdod jautājumu policijai!”

Visas vasaras garumā sadarbībā ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldi Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs – Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” (Mihoelsa ielā 58), Jaunbūves bibliotēkā (18. novembra ielā 161), Piekrastes bibliotēkā (Aveņu ielā 40) un Ceriņu bibliotēkā (Lauska ielā 16) – tiek organizēta preventīvi izglītojoša kampaņa “Uzdod jautājumu policijai!”

Kampaņas mērķis ir dialoga veidošana ar bērniem un jauniešiem – sākumskolas un pamatskolas skolēniem – par aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar policijas darbu, drošību ikdienā, atbildību, likumiem, tiesībām, pienākumiem u. c. Vairāk informācijas par drošības jautājumiem www.manadrosiba.lv.

1
Cik bieži tu lasi grāmatas?
Katru dienu
Reizi nedēļā
Reizi mēnesī
Reizi pusgadā
Es nelasu grāmatas