Iekšējā trauksmes celšanas sistēma - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski l По-русски
 
 
Rekvizīti. Struktūra
Vēsture
Bibliotēkas krājums
Publiskie pārskati
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Dokumenti
VakancesTuvākie notikumi


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Par mums » Dokumenti » Iekšējā trauksmes celšanas sistēma

Iekšējā Trauksmes celšanas sistēma

Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, veicot darba vai tiem pielīdzināmus pienākumus Latgales Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs (turpmāk – Bibliotēka), proti, darbinieki, praktikanti un citas personas, kuras Bibliotēka nolīgusi pakalpojuma vai uzdevuma veikšanai. Par pārkāpumu ir uzskatāms noticis, notiekošs vai ar pamatotu iestāšanās varbūtību saistāms noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību normu pārkāpums vai ētikas vai profesionālo normu pārkāpums, piemēram, šādās jomās – krāpšana, kukuļošana, izvairīšanās no nodokļu samaksas, sabiedrības veselības apdraudējums, darba drošības apdraudējums, cilvēktiesību pārkāpums u.c.

Trauksmes celšana ir realizējama tikai tad, ja trauksmes cēlējam ir fakti vai objektīvi pārbaudāma informācija un persona ir gatava šo informāciju izklāstīt. Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, apzināti nepatiesu ziņu sniegšana nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

Bibliotēka atbalsta un veicina godprātīgu trauksmes celšanu, nevis attur no tās.

Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana Bibliotēkā notiek saskaņā ar:

Trauksmes cēlējs informāciju par iespējamu pārkāpumu sniedz saskaņā ar Iesniegumu likuma 3. pantā noteikto, vai izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, kuru iesniedz:

  • Atbildīgai personai slēgtā aploksnē ar norādi “Trauksmes cēlāja ziņojums”;
  • nosūtot Atbildīgai personai uz elektronisko pasta adresi trauksmescelejs@lcb.lv ar norādi “Trauksmes cēlāja ziņojums”;
  • ievietojot to ziņošanas pastkastē “Trauksmes cēlāja ziņojumi” (Bibliotēkas kāpņu telpas pirmajā stāvā, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī);
  • pašrocīgi parakstītu, nosūtot pa pastu Bibliotēkai uz adresi Rīgas iela 22A, Daugavpils, LV-5401 ar norādi “Trauksmes cēlāja ziņojums”;
  • Atbildīgai personai mutvārdos;
  • Bibliotēkas vadītājai, ja iesniegumu sniedz par Atbildīgo personu vai tās aizvietotāju.

Likumā nav paredzēts, ka trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt anonīmi. Trauksmes cēlējs ziņojumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktinformāciju.

Kontaktinformācija:

Atbildīgā persona Bibliotēkā:

Anna Pakere, Bibliotēkas vadītājas vietniece, tālr. 65476341, e-pasts: trauksmescelejs@lcb.lv.

Atbildīgās personas aizvietotājs:

Inese Vaivare, Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja, e-pasts:  trauksmescelejs@lcb.lv.

Papildus informācija par trauksmes celšanas būtību, ziņošanas mehānismiem, kompetento institūciju saraksti, ir pieejama mājaslapā www.trauksmescelejs.lv.

 
@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2020